Vertrouwenspersoon

Vanuit onze relaties komt met regelmaat het verzoek voor het aanstellen van een (externe) vertrouwenspersoon. Helaas is dit geen hype maar veel meer een noodzaak. Ongewenst gedrag en misstanden komen steeds vaker voor c.q. worden steeds vaker gemeld.

Organisaties doen er goed aan een vertrouwenspersoon te benoemen. Vanuit de Arbowet hebben uw werknemers recht op een veilige en gezonde werkplek.

De vertrouwenspersoon is er in principe voor elke medewerker in uw organisatie die te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten of discriminatie. Tevens is de vertrouwenspersoon het aanspreekpunt voor medewerkers die in de arbeidsrelatie in een conflict zijn gekomen waarbij de reguliere wegen niet tot een oplossing hebben geleid. Het is ook nuttig, gezien de hoge kosten als een medewerker uitvalt door pesten of agressie.
 

Taken van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft tot taak om problemen door contacten en bemiddeling (weer) bespreekbaar te maken en daardoor bij te dragen tot de oplossing van deze problemen.

De vertrouwenspersoon treedt niet in de plaats van bestaande procedures. Wordt een probleem bij de vertrouwenspersoon gemeld, dan zal deze allereerst kijken of de kwestie niet al in behandeling is bij de verantwoordelijke instanties of functionarissen. Is dat wel het geval dan zal de vertrouwenspersoon zich terughoudend opstellen.

Werkwijze van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon onderzoekt het aangedragen probleem en beoordeelt door welke instantie(s) of personen de behandeling het beste kan geschieden. Vervolgens adviseert hij de klager wát te doen.

De bemoeienis van de vertrouwenspersoon kan drieledig zijn.

  • De vertrouwenspersoon kan een advies geven, waarna de klager zijn probleem tracht op te lossen zonder verdere inschakeling van de vertrouwenspersoon.
  • De vertrouwenspersoon kan het probleem voorleggen aan een persoon of instantie die het verder kan behandelen, waarbij de vertrouwenspersoon een eerste contact legt tussen de betreffende persoon of instantie en de klager.
  • De vertrouwenspersoon kan tijdens de behandeling van de kwestie door andere personen optreden als bemiddelaar.

Welke aanpak ook wordt gekozen, de vertrouwenspersoon zal steeds zijn bemoeienis bepalen in overleg en met instemming van de klager en eventuele verantwoordelijke functionarissen.