Voorbeelden die bij de aanvraagcriteria voor ESF subsidie DI passen

Uitvoeren bedrijfs- of organisatiescan
Voor een omroeporganisatie (140 medewerkers) gaf Thaeles, in samenwerking met een vertegenwoordiging van 50+ werknemers, vorm en inhoud aan het programma Duurzame Inzetbaarheid voor deze leeftijdsgroep.

Resultaten: Medewerkers zijn zich bewust van en weten hoe zij regie kunnen nemen voor hun eigen interne en/of externe inzetbaarheid. Leidinggevenden weten door individuele coaching de dialoog met hun medewerkers te verbeteren en gebruik te maken van de specifieke competenties van hun 50+ medewerkers.

Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
Bij een adviesbedrijf is in het kader van duurzame inzetbaarheid op basis van de BPR-scan een meeting uitgevoerd als voorbereiding op het ontwikkelen van de organisatie en medewerkers. Hierbij is specifiek aandacht geschonken aan de mix en invloed van factoren die de bevlogenheid, prestatie en (lifestyle) risico’s op medewerker niveau kunnen beïnvloeden.

Resultaat: medewerkers en organisatie hebben een helder beeld op welke factoren interventies gewenst zijn om de duurzame inzetbaarheid verder te bevorderen.

Leercultuur voor werknemers
Voor een PO/VO-scholengroep verzorgde Thaeles een programma voor professionele ontwikkeling.

Leerkrachten/docenten krijgen door individuele coaching meer zelfinzicht, een helder beeld van eigen drijfveren en talenten. En daarmee ook perspectief op eigen ontwikkeling en inzetbaarheid. Vervolgens is een programma ontwikkeld en begeleid waarin leerkrachten elkaar opzoeken en beter gebruik leren maken van ieders kennis en kwaliteiten

Resultaat: Een open en inspirerend leerklimaat.

Aanpassen organisatie van het werk
Voor een industriële hightech onderneming (200 medewerkers) in transitie van productie- naar kennis-organisatie, begeleidde Thaeles het veranderingsproces voor management en medewerkers.

Met medewerkers werden individuele perspectiefgesprekken gevoerd om zicht te krijgen op eigen toekomstige inzet en wensen. Management werd begeleid op ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers en toekomstige inzetbaarheid.

Resultaat: een toekomstbestendige organisatie, waar medewerkers hun werk met nieuw elan doen en waar management oog heeft voor ontwikkeling.

Interne en externe mobiliteit
Thaeles verzorgt loopbaanoriëntatie- en outplacementprogramma’s voor werknemers; over alle sectoren/branches, zowel collectief als individueel.

Resultaat:  medewerkers hebben een helder beeld van eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt, hebben de vaardigheden om zelfstandig hun weg te vinden en een nieuwe functie te verwerven.

Flexibele werkcultuur
Voor een overheidsorganisatie in kanteling naar klantgerichter werken, begeleidde Thaeles individuele medewerkers en teams in het programma naar een nieuwe werkcultuur, waarin competenties als persoonlijk ondernemerschap en samenwerken belangrijk werden.

Resultaat: Grotere bewustwording, inzicht, ontwikkeling van vaardigheden en flexibele houding ten aanzien van veranderingen.