12.02.2019

De Financiële Loopbaanscan bij SAM-netwerk

Op donderdag 31 januari hebben leden van het SAM-netwerk kennis gemaakt met ‘De Financiële Loopbaanscan’, een dienst die voortkomt uit de samenwerking tussen FinBase en Thaeles. In een kortstondig traject krijgt de medewerker (m/v) inzicht in zowel de financiële situatie als in zijn loopbaan(-mogelijkheden).

De voornaamste reden voor deze combinatie is om medewerkers daadwerkelijk in beweging te brengen, nadat zij inzicht hebben gekregen in hun situatie. In de praktijk stokt die beweging namelijk vaak indien inzicht in één van de twee pijlers ontbreekt. We komen immers pas in beweging als we weten wat dat betekent in onze portemonnee. Aan de andere kant: Als we weten welke financiële ruimte er is, komt de vraag omhoog: “Wat kan ik en wat wil ik (nog) in mijn loopbaan?”
 
Ondersteund met enkele waardevolle praktijkvoorbeelden, werd al snel duidelijk wat de meerwaarde van loopbaanbegeleiding kan zijn voor een medewerker: Deze krijgt of behoudt de regie van zijn loopbaan in handen, voelt zijn toegevoegde waarde en investeert daarmee in een zeer waardevol concept: Werkgeluk. In het kader van ‘werkvermogen’ en ‘vitaliteit’ kan dit zeer veel opleveren voor zowel de werknemer als de gehele organisatie. Er zijn mooie voorbeelden genoemd van interne en externe loopbaanstappen van medewerkers, bijvoorbeeld door de inzet van proefplaatsingen of projecten, waarin mensen hun kennis en kunde konden laten zien in een andere rol.
 
We hebben verder gezien dat gedrag van medewerkers (lees: mensen😉) voortkomt uit dieperliggende ‘niveaus’, zoals persoonlijkheidskenmerken, normen & waarden en competenties die zij bezitten. Door middel van de loopbaanscan komen medewerkers er enerzijds achter waar hun energiebronnen liggen, waar hun ogen van gaan stralen of wat juist energie kost. Anderzijds wordt gekeken naar waar iemand goed in is en wat diegene daarmee kan en wil toevoegen aan een organisatie (huidig of nieuw). Het effect wat hiermee wordt bereikt, is dat mensen zich in staat voelen om te investeren in en positief kijken naar loopbaanontwikkeling. We waren het er immers allemaal over eens dat ‘attitude’ één van de belangrijkste elementen is om daadwerkelijk in beweging te komen.
 
Vanuit FinBase is vervolgens getoond wat de meerwaarde kan zijn van financieel inzicht voor medewerkers.  In vogelvlucht zijn de deelnemers meegenomen door het systeem waarmee FinBase medewerkers inzicht verschaft in hun persoonlijke financiële situatie nu en straks. Belangrijk hierbij is dat FinBase het huidige uitgavenpatroon daarbij als vergelijking neemt. Zodoende kan een medewerker zien: “Als ik die andere baan neem/eerder met pensioen ga/nu minder ga werken, kan ik mijn huidige leven voortzetten?” Dit inzicht kan medewerkers helpen om beslissingen omtrent hun loopbaan te nemen. FinBase heeft regelmatig projecten bij werkgevers waaruit ook blijkt dat medewerkers in beweging komen nadat ze een beter inzicht in de gevolgen voor hun financiële situatie hebben verkregen.
 
Graag dank ik Sjaak en Ad voor de mogelijkheid om De Financiële Loopbaanscan onder de aandacht te brengen. Daarnaast dank ik de deelnemers voor hun aanwezigheid, actieve houding en input.” - Tommy Knigge

Meer nieuws

07/12 2018

Individueel coachen met de 6 breinprincipes van het BCL Instituut

De 6 Breinprincipes van het BCL Instituut staan vooral bekend als accelerator voor (groeps)leertrajecten. Maar wist u dat u ze ook prima kunt toepassen in individuele coachingstrajecten? Dat ervoer ook onze collega Tommy Knigge. In oktober volgde hij de eendaagse training ‘6 Breinprincipes essentials: maak je trainingen of lessen leuker en effectiever’. Inmiddels heeft hij de 6 Breinprincipes tijdens verschillende individuele coachings- en begeleidingstrajecten ingezet. Wat zijn zijn ervaringen? Tijdens een kop koffie praatte hij ons bij.

Lees meer >

07/12 2017

Blunderen, verrekte slim!

Recent vertelde een manager me tijdens een coachingstraject over zijn meest leerzame blunder aan het begin van zijn loopbaan. Aan het eind van een lange werkdag liep hij door de werkplaats naar huis. De werkplaats zag er slordig uit, gereedschappen niet opgeruimd… Terwijl hij zijn weg naar de uitgang vervolgde, raakte hij geïrriteerd. Hoe vaak had hij hier al opmerkingen over gemaakt? Hij had met het team toch afspraken gemaakt?

Lees meer >

15/11 2017

Psychische klachten belangrijkste oorzaak voor verzuim

Vorig jaar zijn volgens het CBS voor het eerst meer werknemers door psychische klachten arbeidsongeschikt geraakt dan door lichamelijke klachten.

Lees meer >
<
>
Alle nieuws-items >