Outplacement en van Werk naar Werk

Een nieuw en structureel perspectief 

Wanneer kun je gebruik maken van outplacement of  Van Werk naar Werk begeleiding? We zien in onze praktijk dat je hier gebruik van maakt wanneer je bij de huidige werkgever wil of moet vertrekken omdat bijvoorbeeld het werk komt te vervallen of je een nieuw perspectief zoekt. Outplacement kan dan onderdeel uitmaken van de afspraken binnen een sociaal plan of beëindigingsovereenkomst (VSO)

Outplacement of Van werk naar werk. De essentie is hetzelfde: professionele begeleiding van jou als werknemer naar nieuw, passend werk buiten jouw organisatie. Hierbij kun je een stevig beroep doen op de adviseurs van Thaeles. Met onze intensieve en persoonlijke aanpak (begeleiding, training/coaching en bemiddeling) zorgen we voor maximale ondersteuning. Daarmee beperken we de impact voor alle partijen in termen van schadelast en imago en zorgen we er samen voor dat je weer verder kunt.

Thaeles is met haar ervaring van ruim 15 jaar en een gemiddelde score van 85% bijzonder succesvol in het begeleiden van mensen naar nieuw werk. Bijvoorbeeld door goede opvang, zicht te geven op talenten, drijfveren en ambities. In te spelen op nieuwe mogelijkheden, maar ook door actief te zoeken naar vacatures en jouw sollicitaties succesvol te ondersteunen. We geloven daarbij niet in een gestandaardiseerd stappenplan maar in een stimulerende aanpak per unieke situatie. Alles met maar één doel: een passende en structurele  baan en oplossing.

Meer weten over onze aanpak en werkwijze? lees verder

Wil je meer over een succesvol outplacementtraject weten?
Lees dan het artikel "Het ga je goed!" in ons nieuwe magazine

Meer informatie?

Individueel outplacement

Stel je wil of moet weg bij je huidige werkgever en je kunt daarbij gebruik maken van outplacement. Outplacement is een intensief en individueel traject dat ondersteuning biedt bij de overstap naar een nieuwe baan en vervolg van je werkzame leven. Je werkt hierbij samen met een vaste ervaren coach en adviseur die het traject van A to Z zal oppakken. Dat garandeert dat je op iedere moment in het proces de aandacht krijgt die je nodig hebt en bij vragen die spelen.Wellicht is het afscheid nemen van je baan niet gemakkelijk of heb je nog geen idee wat je wil gaan doen. Mogelijk is dit wel het moment om de balans op te maken en de koers uit te zetten richting een ander beroep.

Om dat in gang te zetten maken we op basis van de eerste kennismaking samen een plan richting toekomst en bepalen we wat daarvoor nodig is.  Je adviseur gebruikt daarbij een diverse aanbod van (sollicitatie)training, coaching, jobhunting en bemiddeling en zal dit op maat aanbieden. Op basis van het zoekprofiel worden netwerken actief ingezet en maken we gebruik van onze werkgeverscontacten in de regio. Als deelnemer heb je uiteraard  24/7 toegang tot en maak je gebruik van ons uitgebreide instrumentarium met o.a. ons loopbaan portaal (Pyxida) met assessments, beroepen- en opleidingen informatie, arbeidsmarktinformatie en vacaturezoekmachines.
 

We streven er naar om binnen de afgesproken termijn (3,6 of 9 maanden) de overstap naar werk en een passende oplossing te maken. Lukt dit niet dan proberen we de werkloosheidperiode zo kort mogelijk te houden zodat je verder kunt.

 

Van Werk naar Werk

Wellicht zit je in een situatie waarbij je samen met meerdere collega's je baan dreigt te verliezen? Je werkgever werkt dan mogelijk aan een sociaal plan waarin Van Werk Naar Werk is opgenomen met een begeleidingsperiode van 3, 6 of 9 maanden..

Thaeles richt in die omstandigheden collectieve van Werk naar Werk-trajecten in vanaf 5 medewerkers. Ons beproefde van Werk naar Werk concept biedt jou als medewerker ondersteuning richting een passende andere baan en oplossing. Onze intensieve aanpak die bestaat uit begeleiding, bemiddeling (jobhunting), coaching  en (sollicitatie)training. De basis blijft een individuele begeleiding door en vaste coach, een traject op maat, aangevuld met gezamenlijke programma-onderdelen zoals training en workshops. 

Binnen de gezamenlijkheid is er voldoende ruimte om jou van de gewenste ondersteuning te voorzien. Om "werkfit te worden" werken we o.a. met je aan het opfrissen van je sollicitatievaardigheid, een goed CV en gebruik van social media. Je maakt gebruik van een breed intrumentarium, zoals ons loopbaanportaal Pyxida met assessments, beroepen- en opleidingsinformatie, arbeidsmarktinformatie en vacatureszoekmachines. Daarbij past dat we met jou gaan kijken naar geschikte vacatures en mogelijkheden. We maken daarbij uiteraard gebruik van ons uitgebreide netwerk en werkgeverscontacten.  

 

Van werk naar eigen bedrijf

Wellicht herkenbaar? Na jaren in dienst te zijn geweest droom je er van om je eigen bedrijf te starten. Toch heb je vragen hoe dit het beste kan worden aangepakt, of zijn er twijfels over business concept of eigen kunnen? Thaeles begeleidt werknemers die, bijvoorbeeld wanneer de eigen baan vervalt,  de stap naar zelfstandig ondernemerschap willen maken; mensen die de wens hebben om hun eigen loopbaan een wending te geven en nu op eigen kracht een product of dienst in de markt willen zetten.

De experts van Thaeles helpen bij het aanscherpen van ideeën en plannen, maar ook bij het opstellen van een ondernemings- en marktbewerkingsplan en eventuele start vanuit de uitkering. Gedurende het hele proces zit de ondernemer in spé aan het roer; het is immers zijn of haar bedrijf. Onze adviseur, met een brede kennis en een groot regionaal netwerk van financieel/juridisch specialisten, denkt mee en zorg voor ondersteuning op maat. Hij/zij is zowel tijdens de oriëntatie als start (starterperiode) van het bedrijf de vaste sparringpartner.

Het traject kan dienen als vervanging van het reguliere outplacementtraject en kent gemiddeld een looptijd van 6-9 maanden.

Preventieve coaching bij EP:Tummers

“Gelukkig stond mijn werkgever open voor een gesprek”

Preventieve coaching bij EP:Tummers

Lees de casus >
Hoera Kindercentra

“Het assessment gaf ons een nog realistischer beeld van wat onze medewerkers kunnen en vooral willen. Een mooi uitgangspunt voor een organisatie die haar medewerkers ruimte en mogelijkheden wil bieden.”

Hoera Kindercentra

Lees de casus >
Peter Meuter

"Weet je niet waar je moet beginnen? Bel Thaeles maar… die helpen je fantastisch.”

Peter Meuter

Lees de casus >