Duurzame inzetbaarheid

Investeren in vitaliteit, werkvermogen en employability van medewerkers loont

Duurzame inzetbaarheid en employability zijn sleutelwoorden geworden. Dat is ook niet zo gek, het zijn hot topics in HR-land. We moeten met z’n allen langer werken, de bevolking vergrijst, zekerheden vervagen (wie haalt nog een vijfentwintigjarig jubileum?) en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Duurzame inzetbaarheid klinkt heel ingewikkeld, maar in essentie is het de mate waarin werknemers werk kunnen uitoefenen nu en in de toekomst, in de huidige of een andere functie, binnen of buiten uw organisatie. Dan komt ’t aan op drie componenten: werkgeluk, gezondheid en ontwikkeling.

Duurzame inzetbaarheid is geen project, een HR-feestje is het evenmin. Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Er is immers een gezamenlijk belang. Daarom vraagt het om een totaaloplossing: een sterke visie, een stevig beleid en een praktische vertaling op onderwerpen als leren & ontwikkelen, gezondheid & vitaliteit, betrokkenheid & werkplezier. Geen dikke plannen, maar concrete en doordachte acties. De adviseurs van Thaeles transformeren duurzame inzetbaarheid van mooie slogan naar een toepasbare werkelijkheid.  

Veel voorkomende vragen op het gebied van duurzame inzetbaarheid

  • Hoe kan ik handen en voeten geven aan het thema duurzame inzetbaarheid?
  • Welke rol kunnen leidinggevenden vervullen in het kader van duurzame inzetbaarheid? En hoe zorgen we ervoor dat zij die rol ook nemen?
  • We hebben een grote populatie oudere medewerkers. Hoe zorgen we ervoor dat zij ook de komende jaren nog succesvol en met plezier bij ons blijven werken?
  • Onze medewerkers zijn niet zo bezig met hun eigen ontwikkeling. Hoe zorgen we dat ze regie nemen over hun eigen inzetbaarheid?

 

Leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid

Leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid vraagt om een adequate houding, mindset en gedrag van de leidinggevende en de vaardigheid om 'het goede gesprek' over duurzame inzetbaarheid met medewerkers te voeren. Thaeles vertaalt de koers van uw organisatie naar uw leidinggevend kader en faciliteert, bijvoorbeeld door middel van training en coaching.

Vormgeven aan duurzame inzetbaarheid

U wilt werk maken van duurzame inzetbaarheid maar heeft geen idee waar te beginnen? Thaeles analyseert, adviseert en ontwikkelt toepasbaar beleid en implementeert met u de aanpak die past bij uw bedrijfssituatie.

Onze aanpak is daarbij zeer praktisch waarbij we gebruik maken van o.a. werktafels, innovatie- en inspiratiesessies, online-tools en interviews. Met uw bedrijf en voor uw bedrijf, door alle lagen heen. Want duurzame inzetbaarheid dat doe je vooral samen. 

Eigenaarschap in employability

Employability is het vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te kunnen blijven vervullen, zowel in het eigen bedrijf als - indien nodig - in een ander bedrijf of andere sector.

Als werkgever mag u van uw medewerkers verwachten dat ze eigen verantwoordelijkheid tonen als het op employability aankomt. Plat gezegd: een medewerker moet er zelf voor (willen) zorgen dat hij courant blijft op een steeds veranderende arbeidsmarkt. Toch is dit lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Thaeles houdt uw medewerkers een spiegel voor en brengt ze in beweging.