Executive programma's

In de afgelopen jaren hebben wij een gedegen praktijk ontwikkeld voor het begeleiden van medewerkers op management- en bestuurdersniveau binnen tal van organisaties in zowel de profit- als non-profit sector. Onze executive programma’s omvatten specifieke maatwerkdiensten voor deze doelgroep in situaties van o.a. reorganisatie en transitie naar ander werk, ontwikkelen van managementvaardigheden, performance verbetering en leiderschap.

Meer informatie?

Executive outplacement

Executive Outplacement is een exclusieve maatwerkdienst gericht op transities op management- en directieniveau. De begeleiding is individueel en wordt verzorgd door een Senior HR Executive. Zo kun je sparren op niveau en is er direct toegang tot kennis van de arbeidsmarkt, bijpassend instrumentarium en een netwerk binnen de human resources en executive search community. Thaeles heeft door de jaren heen een ruime praktijk ontwikkeld in het werken met executives tijdens transitie en outplacement trajecten. Onze doelgroep bestaat uit werknemers op management- en directieniveau met als primair doel een succesvolle overstap naar een volgende baan of ondernemerschap.

Binnen het traject worden alle benodigde stappen gezet om tot succes te komen. Daarom kiezen we voor een individuele aanpak die aansluit bij de agenda, de omstandigheden en het tempo dat gevraagd zal worden. Van pas op de plaats en koersbepaling bij aanvang tot realisatie in de praktijk. Op die manier werken we niet alleen aan een succesvolle transitie waarin jij uitvindt waar jouw krachten liggen en nog beter weet welke nieuwe uitdaging bij jou past. Zeker zo belangrijk daarna is de realisatie van het plan om tot de volgende stap te komen en waarin we met elkaar gaan ondernemen om dat te bereiken.

Omdat het traject maatwerk betreft zal de looptijd per situatie verschillend zijn. Gemiddeld variëren de trajecten tussen de 6 en 12 maanden. Voor meer informatie en/of kennismaking kan contact op worden genomen met Rob Hüskens.

Executive coaching

Wij kunnen ons goed voorstellen dat je als manager of bestuurder af en toe ongeremd de reflectie op wil kunnen zoeken. Sparren op persoonlijke situatie en omstandigheden, het dag-dagelijkse managen, gewenste gedragsverandering of eigen performance. Dat is feitelijk wat we aanbieden via onze executive coaching. Persoonlijke gesprekken met een ervaren executive coach en uit de werksituatie met alle ruimte om even die pas op de plaats te maken.

Onze aanpak is daarbij gericht op het verhelderen van de coachvraag, komen tot nieuwe inzichten en het aanreiken van praktische tools om gewenste verandering of omgaan met situaties in gang te zetten en te borgen. Omdat iedere coachvraag een eigen unieke aanpak vraagt bepalen we na de kennismaking met elkaar de omvang en planning in de tijd. Wellicht gaat de voorkeur uit naar een open aantal vervolggesprekken (strippenkaart), een traject van meerdere gesprekken met korte tussen pauzes of een jaartraject met een aantal gespreksmomenten. Binnen onze executive coaching is dit maatwerk mogelijk en zal de uitvoering plaatsvinden door een ervaren coach en sparringpartner.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Huskens.

Intervisie bestuurders zorg

Zelfreflectie

Een belangrijke eigenschap voor bestuurders. Hier draait de intervisie om.

De kracht is het kennen van uw talent en dit talent maximaal benutten. Gecombineerd met een bewustzijn van uw minder sterke kanten, waarbij u kritiek kunt ontvangen, wendbaar kunt zijn in uw gedrag en bereid bent te leren van de mensen om u heen. In intervisie creëert de intervisor een veilige omgeving waarin u samen met de andere deelnemers open en met diepgang kunt reflecteren op hoe u als mens invulling geeft aan uw rol als bestuurder. De intervisor leidt duidelijk én op de achtergrond, zodat de deelnemers zich maximaal op de inhoud en het onderlinge leerproces kunnen richten. De veilige omgeving biedt de mogelijkheid om dilemma’s te delen, te bespreken en tot nieuwe inzichten te komen. Vooral voor mensen die solistische functies vervullen blijkt het van grote waarde om ervaringen te kunnen delen en gespiegeld te worden.

Accreditatie NVZD

De intervisiegroepen onder begeleiding van Thaeles voldoen aan de hoge standaard die de NVZD aan externe intervisoren stelt. Uw deelname past daarmee binnen het accreditatieproces. Om te kunnen deelnemen aan de intervisie, is de accreditatie bij de NVZD geen voorwaarde. Zoekt u als bestuurder de mogelijkheid om te kunnen uitwisselen met vakgenoten en wilt u reflecteren op uw eigen functioneren, dan bent u van harte welkom.

Inhoud intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering door middel van reflectie. U reflecteert op persoonlijke dilemma’s binnen uw context als bestuurder. Iedere bijeenkomst is een casus uit uw eigen praktijk of die van een collega het uitgangspunt. U wordt uitgedaagd om uw eigen gedrag, gedachten en gevoelens te onderzoeken. Onder de oppervlakte krijgt u zicht op uw motieven, normen, waarden en professionele gedrag. De intervisor daagt de deelnemers uit om de juiste vragen te stellen. Door deze vragen gaat u de dialoog met uzelf aan en komt u tot nieuwe inzichten over uw bestuurlijk denken en handelen. Door met elkaar van gedachten te wisselen en op elkaar te reflecteren kunt u de nieuwverworven inzichten integreren in de praktijk.

In een bijeenkomst wordt 1 casus behandeld. Vooraf overlegt de intervisor met de casusinbrenger zijn/haar casus en bespreekt welke intervisiemethode hierbij past. Door onze ruime ervaring met verschillende intervisiemethoden kan er per casus een methode gekozen worden die past bij het vraagstuk en die aansluit bij de persoonlijke voorkeur van een casusinbrenger. Eventueel kunnen specifieke thema’s die bij een ieder spelen ook deel uitmaken van een intervisiebijeenkomst.

Werkwijze aanmelding

U neemt contact op met Esther Vos, intervisor bij Thaeles, via esther.vos@thaeles.nl of 06-14392019 waarbij u kenbaar kunt maken dat u interesse heeft voor deelname aan een intervisiegroep. Er wordt dan een individuele intake gepland, telefonisch of via ms teams, waarbij uw verwachtingen en mogelijkheden t.a.v. intervisie met u worden besproken. De mogelijkheid voor deelname aan bestaande groepen of de opstart van een nieuwe groep wordt met u besproken. Hierbij is er aandacht voor onderlinge bekendheid met elkaar, concurrentiegevoeligheid, regiospreiding en diversiteit. Op basis van de intake bepaalt u of u wilt deelnemen. Tussen 1 juli en 31 augustus a.s. kunt u voor vragen terecht bij Rob Huskens, directeur Thaeles, op 0614383113.

Praktische informatie

- Bij 5 nieuwe aanmeldingen kan een nieuwe groep van start gaan, we houden hiervoor een potentiële lijst van bestuurders bij. Aansluiting bij een reeds bestaande groep is eventueel mogelijk, indien uitbreiding mogelijk is.
- Groepen bestaan uit minimaal  5 en maximaal 6 deelnemers. Elke intervisiegroep wordt begeleid door een vaste intervisiebegeleider van Thaeles.
- GEr zijn circa 6 bijeenkomsten per jaar op een vaste locatie.
- Thaeles begeleidt op dit moment een intervisiegroep in Limburg, Eindhoven en Utrecht. Bij een nieuwe groep wordt gezocht naar een centrale plaats voor de deelnemende bestuurders. 
- In een eerste bijeenkomst staat de onderlinge kennismaking centraal en wordt basismateriaal t.a.v. intervisie uitgereikt.
- De kosten bedragen € 1.850,- exclusief btw per jaar. Bij deze prijs zijn inbegrepen alle bijeenkomsten, de voorbereiding en reiskosten van de intervisor en representatieve locatie. U betaalt vooraf en bij verhindering is restitutie niet mogelijk.

Ervaringen van enkele zorgbestuurders

“Ik zie de intervisiegroep als een bron van kennis en ervaring, waar in alle veiligheid strategische thema’s en dilemma’s worden besproken en waarin deelnemers hun vragen en ervaringen uitwisselen. Ik neem nu ruim 5 jaar deel aan de intervisiegroep en er is nog geen enkele bijeenkomst geweest die géén meerwaarde had.”

“Esther begeleidt strak, volgens goed uitgelegde spelregels, die waarborgen dat de bijeenkomst kwalitatief hoogstaand is en dat niet wordt afgedwaald naar minder relevante onderwerpen.”

“Esther heeft een prettige wijze van begeleiden, scherp, eerlijk en direct. Schroomt niet om te prikkelen. Doet dit met respect voor de mens, laat iedereen in zijn waarde.”

Outplacement en APPA regeling politici

Komt er binnenkort een einde aan het vervullen van je politieke ambt dan heb je recht op een uitkering (wachtgeld) volgens de APPA-regeling (regeling Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers). Naast deze financiële voorziening heb je wellicht ook de behoefte om een pas op de plaats te maken en de koers voor de toekomst te bepalen.

Om van een uitkering gebruik te maken moet je wel actief op zoek naar ander werk en je hebt recht op (outplacement)begeleiding door een gespecialiseerd bureau. De keuze voor een bureau dat past bij jouw behoefte en situatie maak je zelf.

Door gebruik te maken van outplacement voldoe je aan de sollicitatieplicht die vanaf 3 maanden na vertrek van toepassing is. Omdat de dienstverlening altijd op basis van maatwerk zal worden aangeboden zal de looptijd per situatie verschillend zijn. Gemiddeld variëren de trajecten tussen de 6 en 12 maanden.

Voor meer informatie en/of kennismaking kan contact op worden genomen met Rob Hüskens.

Preventieve coaching bij EP:Tummers

“Gelukkig stond mijn werkgever open voor een gesprek”

Preventieve coaching bij EP:Tummers

Lees de casus >
Hoera Kindercentra

“Het assessment gaf ons een nog realistischer beeld van wat onze medewerkers kunnen en vooral willen. Een mooi uitgangspunt voor een organisatie die haar medewerkers ruimte en mogelijkheden wil bieden.”

Hoera Kindercentra

Lees de casus >
Peter Meuter

"Weet je niet waar je moet beginnen? Bel Thaeles maar… die helpen je fantastisch.”

Peter Meuter

Lees de casus >