Thaeles
Inhoud

> Aangenaam verrast door begeleiding
> "Enorme impact op mijn carrière"
> Betere samenwerking goed voor vitaliteit team
> Van werk naar een nieuwe loopbaan
> Ontwikkeling Tweede Spoor

Agenda

11 april 2014
Congres "Arbeidsmarkt van de toekomst"

5 juni 2014
Seminar OnderwijsBeste relatie,

Dinsdag 18 februari jl. heeft de Tweede kamer de Wet Werk & Zekerheid aangenomen. In de komende periode gaat dit een aantal ingrijpende veranderingen meebrengen voor zowel werknemer als werkgever ten aanzien van de invulling van arbeidsrelaties.

Nog nadrukkelijker dan in het verleden worden van werkgever én werknemer inspanningen verwacht die de wens tot flexibilisering, duurzame inzetbaarheid en eigenaarschap van de werkrelatie vorm zullen gaan geven.

Een inspanning van beiden kanten maar ook steeds nadrukkelijker met een rol voor de werknemer als regisseur van de eigen werkzaamheden en inzet van transitiebudget, ontwikkelingsbudget en opleidingsvoorzieningen. Een regisseur die dus ook nadrukkelijk zelf op zoek gaat naar toegevoegde waarde.

In deze editie van de nieuwsbrief daarom de werknemer als gebruiker van dienstverlening aan het woord. Wij wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Medewerkers en directie
Thaeles

Aangenaam verrast door begeleiding

Een mondiale speler in de high tech industrie zag zich genoodzaakt verschillende reorganisaties door te voeren en vroeg Thaeles het proces van outplacement te begeleiden. Zo ook voor programmamanager Bram van den Berge, die tevreden terugkijkt op zijn traject met consultant Loes Quik. “Omdat ik nog geen nieuwe baan heb lijkt het misschien niet geslaagd, maar niets is minder waar!”

Lees verder"Enorme impact op mijn carrière"

Stef Visser, Afdelingsmanager Participatie & Vrijwillige Inzet bij Rijnstad, heeft eerder tijdens zijn carrière een ontwikkelassessment gedaan bij Thaeles. Een leerzame ervaring, waar hij nu nog steeds de vruchten van plukt.

Aanleiding was het feit dat Visser op een punt kwam dat hij zelf bewust wilde stilstaan bij zijn carrière. “Ik werkte als opbouwwerker bij Rijnstad. In die functie ondersteun je bewoners bij het opbouwen van hun eigen omgeving. Maar na verloop van tijd veranderde mijn rol. Ik kreeg de kans om als een soort account manager te werken binnen mijn organisatie. Ik kwam er toen achter dat ik acquisitie heel leuk vond, maar dat de inhoud van de projecten me toch meer aantrok. Er was toen net een vacature voor een teamleider, maar ik wist niet precies of ik dat wel kon en of ik dat wel wilde.”

Lees verderBetere samenwerking goed voor vitaliteit team

‘De Hoeve’ in Stramproy is een markante carré-hoeve uit het jaar 1700. Er wonen twaalf cliënten met een visuele en een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Manager Ruud Greijmans geeft leiding aan 18 medewerkers en een aantal vrijwilligers. Hij schakelde Thaeles in om de communicatie en samenwerking te verbeteren.

Lees verderVan werk naar een nieuwe loopbaan

Ik noem haar Iris. Een half jaar geleden kwam ze bij ons. Haar contract als Jongerenwerker liep af en ze kreeg van haar werkgever de gelegenheid om begeleid te worden.

In eerste instantie zou je dan denken aan een outplacementtraject, een ondersteuning om van werk naar ander werk te gaan. Maar Iris had heel andere vragen, dan hoe je een sollicitatiebrief schrijft en je je voorbereid op een gesprek.

Nee, ze wilde weten of wij haar ook konden helpen met haar vragen, die ze zichzelf al heel wat jaren stelde: Heb ik wel de goede opleiding gekozen? Waarom trek ik er toch altijd na een paar jaar weer op uit? Het lijkt wel of ik nooit rust kan vinden in het werk wat op mijn pad komt...

Lees verderOntwikkeling Tweede Spoor

Thaeles heeft in de praktijk ervaren dat de behoeftes van werknemer ten aanzien van begeleiding samenhangen met het functieniveau van de werknemer. Zo hebben lager opgeleiden vaak behoefte aan concrete en praktische ondersteuning direct gericht op solliciteren terwijl middelbaar en hoger opgeleiden meer behoefte hebben aan verdieping, coaching en reflectie. Verder zijn de kosten van een regulier 2e spoor traject bij laag opgeleid personeel soms niet in verhouding met de loonkosten.

Daarom heeft Thaeles een variatie aangebracht in 2e spoor dienstverlening om meer aan de behoeften van werkgever en werknemer tegemoet te kunnen komen waarbij het doel blijft het behalen van een bevredigend resultaat waarbij tevens aan de Wet Verbetering Poortwachter wordt voldaan.

Lees verderWilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.