Thaeles
Inhoud

> Iedereen heeft recht op een veilige integere werkplek
> Omroep Brabant
> P&O Kring Brainport
> “We hebben er nog elke dag plezier van”
> Realiseren quotum
> Nieuwe medewerker: Katharina Künnen
> Nieuwe medewerker: Yva Visscher
> 1 mei 2015: JobFit van start
> Cedeo certificering weer behaald
> Training "Teambuilding van de OR"

Agenda

2 juni 2015
Workshop Breinleren en Leiderschap in Eindhoven

24 september 2015
Workshop Breinproof Persoonlijk Ondernemen in SittardBeste relatie,

In een periode waar de economie weer voorzichtige tekenen van herstel laat zien neemt de belangstelling voor de vitaliteit en de slagkracht van de organisatie verder toe. We zien dat de behoefte aan het ontwikkelen van ondernemerschap en eigenaarschap in veel bedrijven op de agenda staat. Het is dan ook niet voor niets dat de aandacht hiervoor binnen onze dienstverlening prominent aanwezig is.

Maar er zijn meer ontwikkelingen. Via onze nieuwsbrief nodigen wij u uit om nader kennis te maken met nieuwe ontwikkelingen en een kijkje achter de schermen van onze dienstverlening. Deze keer willen we u meenemen richting participatiewet, de activiteiten van de vertrouwenspersoon en dus enkele casussen op het gebied van persoonlijk ondernemerschap en eigenaarschap.

Met vriendelijke groet,

Medewerkers en directie
ThaelesIedereen heeft recht op een veilige integere werkplek

Een veilige werkplek lijkt heel normaal. Toch is het goed dat in de Arbowet is geregeld dat de werkgever haar medewerkers dient te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen en preventief beleid voert.

Ongewenste omgangsvormen, zoals discriminatie, pestgedrag, seksuele intimidatie, agressie en geweld, leiden vaak tot demotivatie, psychische schade en (langdurig) ziekteverzuim.

Lees verderOmroep Brabant

Voor Omroep Brabant is goed werkgeverschap een belangrijk uitgangspunt. Mede vanuit die gedachte biedt de omroep zijn medewerkers de mogelijkheid een traject te volgen gericht op loopbaancoaching. Met behulp van Thaeles zijn medewerkers aan het denken gezet en zijn ze nu meer dan voorheen in staat het heft in eigen hand te nemen.

Lees verderP&O kring Helmond & omstreken gaat verder onder de naam P&O Kring Brainport

Thaeles Eindhoven initieert en faciliteert sinds 2009 een mooi netwerk van P&O medewerkers in diverse bedrijfstakken. Een club van inmiddels 41 leden uit de zorg, industrie, onderwijs, zakelijke dienstverlening & techniek. Vier keer per jaar komen wij bijeen en is de agenda gevuld met onderwerpen die actueel zijn en het vak van personeelszaken raakt en in beweging brengt. De nieuwe naam is per heden P&O Kring Brainport.

Lees verder“We hebben er nog elke dag plezier van”

In 2013 heeft Thaeles een aantal teamcoachingssessies verzorgd voor een deel van de medewerkers van het district Peel en Kempen van Staatsbosbeheer. Na verloop van tijd was er behoefte aan een vervolg voor alle medewerkers. Het resultaat is dat medewerkers meer begrip voor elkaar hebben en daardoor prettiger samenwerken.

Lees verder

Realiseren quotum

De Participatiewet is ingegaan op 1 januari 2015 jl.. Met deze wet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'. De wet wordt door de Eerste Kamer behandeld in het eerste kwartaal van 2015. UWV informeert werkgevers alvast over deze afspraak.

Lees verder
Nieuwe medewerker: Katharina Künnen

Mijn naam is Katharina Künnen en sinds 30 maart ben ik werkzaam bij Thaeles als psycholoog en adviseur. Graag wil ik me kort aan u voorstellen:

Ik ben afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen als Arbeids- en Organisatiepsychologe. Mijn afstudeeronderzoek richtte zich op het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Gedurende mijn studie ben ik betrokken geraakt bij het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI), waarvoor ik een samenwerking met het Sloan Center on aging and work in Boston (VS) heb vormgegeven. De kennisuitwisseling van deze samenwerkingen helpt mij ook in mijn huidig werk.

Als adviseur en psycholoog binnen Thaeles kijk ik hoe mensen op lange termijn gezond en met plezier hun werk kunnen doen. Mijn passie ligt in het faciliteren van organisaties bij het herondekken van hun veerkracht door optimaal gebruik te maken van de competenties van mensen.

Wanneer bent u het meest bevlogen?

Lees verderNieuwe medewerker: Yva Visscher

Ik ben Yva Visscher. Sinds 1 april 2015 loopbaanadviseur bij Thaeles. Naast loopbaanbegeleiding, ben ik binnen verschillende projecten actief op het gebied van jobsearch. Tijdens en na mijn opleiding Toegepaste Psychologie heb ik me verdiept in de mens en zijn werk. Hierbij heb ik heb vooral gekeken naar aspecten als keuzegedrag, samenwerken en mobiliteit. Ik word blij van het maken van verbinding, als we van elkaar leren en elkaar helpen te ontwikkelen!

Lees verder1 mei 2015: JobFit van start

In samenwerking met Zelfwerkt participeert Thaeles in JobFit. Dit is een nieuw bedrijf dat zich, aanvullend op onze dienstverlening, bijdraagt aan het realiseren en behouden van een passende banen voor medewerkers die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, veelal mensen met een arbeidsbeperking. JobFit is daarvoor werkzaam in Zuid-Nederland.

JobFit is ervaren met de uitvoering van WAJONG, WIA, WWB én WSW-trajecten. JobFit heeft ruime ervaring op het gebied van re-integratie en jobcoaching.JobFit is een jobcoachbedrijf, erkend door UWV om de voorziening Persoonlijke Ondersteuning (jobcoaching), te mogen uitvoeren.

Er is binnen JobFit een zeer goede kennis van de regionale arbeidsmarkt. Wij beschikken over een uitgebreid werkgeversnetwerk en zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. JobFit: samen werken aan werk!

Lees verderCedeo certificering weer behaald

Afgelopen week is ons het CEDEO certificaat voor outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching opnieuw uitgereikt. Met een percentage klanttevredenheid van ruim 90% tevreden tot zeer tevreden werd opnieuw een mooie score behaald. Enkele klant quotes uit het rapport van CEDEO:

"We zijn in zee gegaan met Thaeles in het kader van het Sociaal Plan en dat is zo goed bevallen dat ze nu preferred supplier zijn"

"Ze zijn integer, ontzettend betrokken en weten heel goed waar ze het over hebben"

"Het zijn trajecten op maat, waarbij ze heel pragmatisch te werk gaan"

"Ze kunnen snel schakelen en geven direct aan of er een match is met de kandidaat. In het traject geven ze veel persoonlijke aandacht en ze nemen echt de tijd voor de kandidaat".

Training "Teambuilding van de OR"

Hoe kan een (nieuwe) Ondernemingsraad als team zo optimaal mogelijk functioneren, gebruik maken van elkaars talenten, samenwerken en communiceren, zodat het gezamenlijke doel wordt bereikt?

De driedaagse training “teambuilding van de OR” is door Thaeles ontwikkeld en richt zich vooral op het gezamenlijke proces van teamontwikkeling: het bouwen van een sterk team dat zich als OR gezamenlijk richt op haar doelen en speerpunten. In de training zal de basis gelegd worden voor een gedreven Ondernemingsraad, die als één team met één gezicht aan de hand van concrete actiepunten en eigen planning succesvol het gestelde doel gaat behalen.

Een Ondernemingsraad volgt vaak vakinhoudelijke OR-cursussen om het kennisniveau verder te verhogen en daardoor nog beter in staat te zijn haar wettelijke rol in te vullen en samen met de bestuurder optimaal te werken aan continuïteit van de organisatie. Dit inhoudelijke deel wordt als onderdeel in deze training meegenomen.

Lees verderWilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.