Thaeles
Inhoud

> Een teamgericht ontwikkeltraject levert echt iets op
> ‘Meten is weten’ – Zicht op Duurzame Inzetbaarheid m.b.v. de BPR-toolbox
> Kwaliteit geborgd
> Banenafspraak realiseren met inzet Jobfit
> Nieuwe aanpak tweede spoor

Agenda

7 april 2016
Loopbaanevent "Create your own career"Beste relatie,

Blijft duurzame inzetbaarheid een containerbegrip waar we met z’n allen maar lastig vat op krijgen? Of is het de kapstok die nodig is om invulling te geven aan de coproductie met medewerkers op bevlogenheid, productiviteit en het reduceren van lifestylerisico’s.

Binnen onze contacten zien wij in ieder geval een toenemende aandacht van organisaties om met werknemers deze vragen op te pakken en binnen de eigen context naar de hand te zetten.

Daarom in deze editie actuele informatie passend bij ontwikkeling, verandering en vitaliteit van medewerkers en organisaties en informatie uit onze dagelijkse praktijk.

Met vriendelijke groet,

Medewerkers en directie
Thaeles

Een teamgericht ontwikkeltraject levert echt iets op

Binnen het sociaal domein is een aantal transities ingezet, onder meer op het gebied van de jeugdzorg en de Awbz. Gemeenten kregen de regie en de verantwoordelijkheid, wat grote gevolgen heeft voor cliënten en medewerkers van bijvoorbeeld zorginstellingen. Zo ook voor de medewerkers van RIMO in Landgraaf, onderdeel van de Levantogroep. Thaeles ondersteunt ze bij de veranderingen die op hen afkomen.

Lees verder‘Meten is weten’ – Zicht op Duurzame Inzetbaarheid m.b.v. de BPR-toolbox

Organisaties die investeren in bevlogenheid, productiviteit en veerkracht van medewerkers realiseren meer omzet (45%), hogere productiviteit (36%), hogere betrokkenheid (39%) en minder verloop, zo blijkt uit onderzoek van onder meer Harvard Business School.

Lees verderKwaliteit geborgd

Blik op Werk staat borg voor de basiskwaliteit en de betrouwbaarheid van ruim 500 dienstverleners, die zich inspannen bij het vinden en behouden van (gezond) werk. Blik op Werk stelt als kwaliteitsinstituut de norm vast voor twaalf verschillende diensten, die bijdragen aan een gezond werkzaam leven.

Onlangs zijn de resultaten gepubliceerd van het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek dat door Blik op Werk onder de klanten (zowel opdrachtgevers als kandidaten) van Thaeles wordt gehouden. Onze klanten waarderen de dienstverlening met een 8,1 en onze opdrachtgevers geven een 7,8 als waardering. Met name de deskundigheid, nakomen van afspraken en klantvriendelijkheid worden genoemd als zeer positieve punten. Het volledige rapport is hier terug te vindenBanenafspraak realiseren met inzet Jobfit

Wie kan werken, hoort niet afhankelijk zijn van een uitkering. Maar mensen met een bijstandsuitkering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen vaak moeilijk werk krijgen.

Met de Participatiewet die 1 januari jl. is ingevoerd wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Bij grote werkgevers met 25 of meer werknemers dient 5 % van het personeelsbestand te bestaan uit mensen met een arbeidshandicap.

Lees verderNieuwe aanpak tweede spoor

Bij ziekte van een werknemer zijn de werkgever en werknemer wettelijk verplicht inspanningen te verrichten met als doel hervatting van eigen of andere werkzaamheden. Daar waar dat niet meer mogelijk is bij de eigen werkgever, dient een adequaat Tweede Spoor traject te worden ingezet om de werknemer te begeleiden naar werk bij een andere werkgever. UWV beoordeelt uiteindelijk voor einde wachttijd of werkgever en werknemer voldoende aan re-integratie inspanningen hebben gedaan.

Lees verder


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.