Thaeles
Inhoud

> Psychische klachten belangrijkste oorzaak voor verzuim
> Leidinggevenden ondersteunen bij verzuimmanagement
> Betere gesprekken dankzij training
> Modulaire Training Employability binnen het VO
> Kosteloos zekerheid over re-integratieplan

Agenda

16 juni 2016
P-kring Brainport "Pesten op het werk"Beste relatie,

Omdat er binnen het onderwijs op dit moment een grote belangstelling is voor professionalisering, kwaliteitsverbetering en mobiliteit bieden wij u graag deze onderwijsspecial aan. Uiteraard is het maar een kleine greep uit de brede praktijk die onze adviseurs hebben opgebouwd met management, teams, onderwijzers en onderwijspersoneel. Deze praktijk wordt qua inhoud ook steeds gevarieerder en op die manier ondersteunen wij tal van onderwijsorganisaties om focus aan te brengen binnen de uitdagingen van het onderwijs.

In deze nieuwsbrief daarom o.a. aandacht voor aanpak gericht op het terugdringen van verzuim, beoordelen in het onderwijs en ondersteuning van leidinggevenden. Wij wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Medewerkers en directie
Thaeles

Psychische klachten belangrijkste oorzaak voor verzuim

Vorig jaar zijn volgens het CBS voor het eerst meer werknemers door psychische klachten arbeidsongeschikt geraakt dan door lichamelijke klachten. Vooral onder jongeren ligt het percentage werknemers dat verzuimt door psychische klachten enorm hoog. Voor werkgevers is het daarom van groot belang hier voldoende aandacht aan te besteden.

Lees verderLeidinggevenden ondersteunen bij verzuimmanagement

In het voortgezet onderwijs worden leidinggevenden steeds meer verantwoordelijk voor verzuimmanagement. Dat betekent tijdig de juiste acties uitzetten en op een juiste manier gesprekken voeren. Voor sommige leidinggevenden is dat niet eenvoudig. Hugo Keijzer, arbeidsdeskundige bij Thaeles, vertelt hoe hij een VO-stichting op dit gebied ondersteunt.

Lees verderBetere gesprekken dankzij training

Een gedegen beoordelingssystematiek helpt organisaties de kwaliteit te verbeteren, doordat medewerkers worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het Elde College wil ervoor zorgen dat leidinggevenden over de juiste kennis en kunde beschikken om hun medewerkers objectief te beoordelen en te stimuleren de regie te pakken op hun eigen ontwikkeling. Thaeles verzorgde een training aan leidinggevenden voor het voeren van beoordelingsgesprekken, die al meteen resultaat opleverde.

Lees verder
Modulaire Training Employability binnen het VO

Afscheid nemen van een medewerker is nooit leuk, wat de aanleiding ook is. Toch komt het ook in het VO regelmatig voor, bijvoorbeeld bij niet goed functioneren of door een teruglopend aantal leerlingen. In het kader van goed werkgeverschap is het zaak medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen bij transitie. Een modulaire training employability door Thaeles is dan een logische stap.

Lees verderKosteloos zekerheid over re-integratieplan

Dat een langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk terugkeert op school is in het belang van de zieke werknemer zelf én van de werkgever. Het is goed voor de continuïteit van het onderwijs en beperkt bovendien de schadelast voor de sector. Een goede begeleiding van zieke medewerkers is daarbij essentieel.

Lees verder


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.