Ontwikkeladvies 45+

Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur.  Kan of wil ik dit werk tot mijn pensioen blijven doen? Waar ben ik echt goed in? Hoe kan ik me nog verder ontwikkelen? Het zijn heel logische vragen die elke medewerker zichzelf weleens stelt. Maar vooral voor oudere medewerkers kunnen dergelijke vragen urgenter worden. In 2019 kunnen alle werkenden van 45 jaar of ouder profiteren van een subsidieregeling die een ontwikkeladvies – een advies van een erkend loopbaanadviseur – vergoedt. Zo’n advies geeft inzicht en helpt u richting te geven aan uw loopbaan. De erkende loopbaanadviseurs van Thaeles kunnen zo’n ontwikkeladvies samen met u opstellen. Dat kost u helemaal niets. In onze leaflet kunt u nalezen hoe wij dit aanpakken. Hieronder kunt u zich direct aanmelden en geven wij u antwoord op de 5 meest gestelde vragen over het Ontwikkeladvies 45+.

Download hier meer informatie (PDF).

Aanmelden

Aanhef De heer Mevrouw
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mailadres
Geboortedatum
Werkzaam als Zelfstandige In loondienst
Thaeles locatie
Ik werk 12 uur of meer per week
Ik geef Thaeles toestemming om voor de subsidie de noodzakelijke privégegevens (o.a. kopie van identiteitsbewijs) te verwerkenQ&A: de 5 belangrijkste vragen over de Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies 45Plussers

1. Voor wie is deze subsidieregeling bedoeld?
De subsidie is bedoeld om ontwikkeltrajecten te financieren voor werkende 45-plussers. Voorheen gold de subsidieregeling voor specifieke beroepsgroepen, maar in 2019 is de subsidieregeling opengesteld voor alle werkende 45-plussers (mensen die bij aanvang van het adviestraject 45 jaar of ouder zijn en minimaal 12 uur per week werkzaam zijn).

2. Waarvoor mag ik de subsidie gebruiken?
Met zon ontwikkeladvies neemt u de regie over uw loopbaan in eigen hand. Het geeft inzicht in het toekomstperspectief van uw huidige werk, uw competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden. Hierbij gaat het erom dat u actief nadenkt over hoe u werkend uw pensioenleeftijd kunt bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunt voorkomen. Daarnaast kunnen werkgevers binnen de regeling een subsidie aanvragen voor het geven van een training Ontwikkeladvies voor leidinggevenden. Dit is de persoon die bij uw werkgever functionerings- of personeelsgesprekken voert met werknemers. Met behulp van deze training wordt een leidinggevende beter voorbereid om het gesprek met de werknemer aan te gaan over diens loopbaan op lange termijn.

3. Wat kost zon ontwikkeladvies?
Niets! Voor het Ontwikkeladvies kunt u een subsidie krijgen ter hoogte van 600,-. Dit bedrag dekt de totale kosten. Daarnaast is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor de training aan leidinggevenden. Voor deze trainingen bestaan er twee varianten: een training aan een individuele leidinggevende waarvoor 300,- subsidie aangevraagd kan worden, of een groepstraining van minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden die groepsgewijs de training volgen.

4. Hoe kan ik deze subsidieregeling aanvragen?
Alleen erkende loopbaanadviseurs kunnen deze regeling aanvragen. De loopbaanadviseurs van Thaeles hebben alles in huis om u te helpen.

5. Tot wanneer loopt deze subsidieregeling?
De regeling loopt in principe tot 1 januari 2020 of zoveel eerder als het beschikbaar gestelde budget op is.