“Thaeles gaat sterk uit van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Niet pamperen, iemand direct in de actiemodus zetten.”

Sint Maartenskliniek

Paul Claessen - P&O Adviseur

De Sint Maartenskliniek is het enige ziekenhuis in Nederland dat gespecialiseerd is in houding en beweging. In het verleden nam de Sint Maartenskliniek op incidentele basis diensten af bij Thaeles, maar een outplacementtraject in 2013 was aanleiding om de samenwerking te intensiveren. Recent sloten beide partijen een nieuwe raamovereenkomst voor coaching, loopbaanbegeleiding en spoor 2-trajecten.

De eerste intensieve samenwerking tussen de Sint Maartenskliniek en Thaeles gaat al enkele jaren terug. In 2013 kreeg de Sint Maartenskliniek, als gevolg van bezuinigingen, te maken met de boventalligheid van een tiental medewerkers. P&O Adviseur Paul Claessen was verantwoordelijk voor de begeleiding van deze medewerkers en benaderde samen met de manager P&O verschillende partijen voor het uitvoeren van een outplacementtraject. De impact van de verandering binnen de Sint Maartenskliniek was groot, herinnert Paul zich. “We zijn een relatief klein ziekenhuis (1700 medewerkers), de cultuur mag gerust familiair genoemd worden. Veel medewerkers werken hier al jaren; de saamhorigheid is groot. De aangekondigde reorganisatie kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel. Niet eerder hadden we op die manier afscheid moeten nemen van zo’n grote groep mensen. We vonden het daarom ontzettend belangrijk dat de partij die ons ging helpen bij het outplacementtraject aandacht zou hebben voor het menselijke aspect. Andere selectiecriteria waren stabiliteit (lees: voldoende omvang), kwaliteit, klantgerichtheid, flexibiliteit (de mogelijkheid om maatwerk te kunnen leveren) en nabijheid. Uiteindelijk hebben we met twee partijen een overeenkomst gesloten. Thaeles was een van die twee bureaus.”

Wat Paul direct aansprak, was de visie van Thaeles die sterk uitgaat van ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. “Niet pamperen, maar iemand direct in de actiemodus zetten. Dat werkt – zeker bij een outplacementtraject – volgens mij het beste. Een medewerker is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn toekomst. Als organisatie moet je hem of haar natuurlijk wel de tools geven om verder te kunnen.”

Bij het outplacementtraject kozen nagenoeg alle medewerkers ervoor om met Thaeles in zee te gaan. De reden hiervoor vindt Paul moeilijk te benoemen, maar hij vermoedt dat ’t zat in de persoonlijke aanpak. Wat hij wel weet, is dat nagenoeg iedereen een nieuwe baan vond. “Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat dit niet altijd lukte binnen de afgesproken zes maanden. Maar Thaeles is er wel in geslaagd om iedereen genoeg bagage mee te geven om uiteindelijk – en soms op eigen kracht – ergens opnieuw aan de slag te kunnen.”

Investeren in mensen

Inmiddels heeft de samenwerking tussen de Sint Maartenskliniek en Thaeles een ander karakter gekregen. Outplacement heeft plaatsgemaakt voor diensten als coaching, loopbaanbegeleiding en incidenteel ook re-integratie 2e spoor. “Onze sector en, als gevolg daarvan ook onze organisatie, is de laatste jaren veranderd”, vervolgt Paul. “Bedrijfsmatigheid heeft zijn intrede gedaan, meer aandacht voor efficiëntie en kwaliteit van zorg, een krapte op de arbeidsmarkt… Juist nu is het belangrijk om goede medewerkers te behouden. Dat betekent dat we moeten en willen investeren in mensen. Bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor iemand die niet lekker in zijn vel zit. Of iemand die twijfelt over zijn toekomst te helpen om beter zicht te krijgen op zijn ambities.”  

Kiezen

De Sint Maartenskliniek kiest er bewust voor om naast Thaeles ook met andere dienstverleners samen te werken. Dat kunnen bureaus zijn, maar ook ZZP’ers waarmee goede ervaringen zijn opgedaan. Voor elk individueel traject maakt Paul een voorselectie van geschikte partijen. Vervolgens kan een medewerker zelf kiezen met wie hij in zee gaat. Paul vindt deze aanpak niet meer dan logisch: “Uiteindelijk leg je toch je hele ziel en zaligheid bloot. Dan moet er wel een klik zijn.”

Korte lijnen

Paul gebruikt niet graag het woord ‘partner’ omdat ’t te pas en te onpas wordt gebruikt, maar voor Thaeles wil hij een uitzondering maken. “Ik houd niet van accountmanagers; spreek liever rechtstreeks met vakgenoten. Daarom vind ik de korte lijnen met de adviseurs fijn. Die kennen onze organisatie inmiddels goed; we hebben aan een half woord genoeg. Eens in het jaar komen we samen om een broodje te eten en even met de voeten op tafel te sparren over ontwikkelingen in de Sint Maartenskliniek en in de branche. Thaeles heeft als bedrijf genoeg body om op een professionele manier de gewenste diensten aan te bieden, maar is klein genoeg om niet te verzanden in bureaucratie en anonimiteit.”

Andere interessante cases

Munckhof Groep

“Thaeles is betrokken, zonder geitenwollensokken-gedoe.”

Munckhof Groep

Lees de casus >
Sint Maartenskliniek

“Thaeles gaat sterk uit van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Niet pamperen, iemand direct in de actiemodus zetten.”

Sint Maartenskliniek

Lees de casus >
MeatStreet

“We zijn gaan inzien dat we soms beter €1000,- aan preventie kunnen uitgeven dan dat ook maar één medewerker een week ziek is.”

MeatStreet

Lees de casus >