"Ieder mens heeft recht op een veilige werkplek!"

Loes Quik

Externe Vertrouwenspersoon

"Pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie… Het zijn problemen op de werkvloer waar zowel werkgever als werknemer niet graag mee geconfronteerd worden. Maar dergelijke vraagstukken verdienen wel aandacht!

Als vertrouwenspersoon verzorg ik de eerste opvang van een medewerker die in aanraking komt met ongewenst gedrag en zich niet meer veilig voelt op de werkplek. Zo nodig ondersteun ik hem of haar bij gesprekken met leiding van de organisatie of hulpverlenende instanties. Elke medewerker die bij mij aanklopt, kan rekenen op begrip en oprechte aandacht. Vanuit mijn ervaring als coach en trainer ben ik gewend om een reflecterende houding aan te nemen.

Maar als vertrouwenspersoon heb ik ook een adviserende rol richting bedrijven: ik bied hen ondersteuning, geef informatie en advies over ongewenste omgangsvormen. Regelmatig geef ik workshops aan interne vertrouwenspersonen, aan management en medewerkers.

Kortom: ik draag graag bij aan een goede interne communicatie, waardoor leiding en medewerkers inzicht krijgen in eigen en elkaars handelen."

Highlights

  • Expertise als extern vertrouwenspersoon, Lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.
  • Tevens ruime ervaring als senior adviseur in veranderingstrajecten en als coach in loopbaantrajecten.
  • Gecertificeerd Profile Dynamics adviseur.
  • Werkt sinds 2004 voor Thaeles, sinds november 2017 als associate.

Contactgegevens

077-465 0785
info@thaeles.nl
Loes Quik

Neem contact op met Loes

E-mail Whatsapp LinkedIn Bellen