Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag op de werkvloer, u kunt er de ogen niet voor sluiten. Uw medewerkers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Als organisatie doet u er goed aan een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon aan te stellen. Bij hem (of haar) kunnen medewerkers terecht wanneer ze te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of een verstoorde arbeidsrelatie. De vertrouwenspersoon maakt problemen bespreekbaar, bemiddelt en draagt bij aan een oplossing.