Externe Vertrouwenspersoon (EVP)

Een veilige plek om je verhaal te doen

Een veilige werkplek lijkt vanzelfsprekend, maar de praktijk laat vaak een ander beeld zien. Gelukkig voorziet de Arbowet in de bescherming van medewerkers tegen ongewenste omgangsvormen, zoals discriminatie, pestgedrag, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Deze vormen van gedrag resulteren vaak in demotivatie, psychische schade en mogelijk langdurig verzuim.

Naast het treffen van interne maatregelen, kan het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon (EVP) van onschatbare waarde zijn. Thaeles staat klaar om jouw organisatie op dit gebied te ondersteunen. Maar waarom een externe vertrouwenspersoon?

In situaties waar sprake is van ongewenste omgangsvormen, is het cruciaal dat medewerkers zich anoniem en in een veilige omgeving kunnen uitspreken. Vooral in kleinere bedrijven, waar collega's elkaar goed kennen, is het verstandig om een EVP aan te stellen. Het inschakelen van een EVP biedt verschillende voordelen:

  • Onafhankelijkheid: De EVP opereert onafhankelijk en staat los van de organisatie, waardoor medewerkers zich gemakkelijker durven uitspreken.

  • Neutraliteit en afstand: De EVP behoudt een neutrale en professionele afstand tot de organisatie, wat drempels voor medewerkers verlaagt.

  • Financieel: De organisatie hoeft geen investeringen te doen in het opleiden en kwalificeren van een interne vertrouwenspersoon.

  • Deskundige voorlichting en advisering: De EVP voorziet het management en leidinggevenden van deskundig advies over het creëren van een veilige en psychosociaal gezonde werkomgeving.

De taak van de EVP is om problemen bespreekbaar te maken door contact en bemiddeling, met als doel bij te dragen aan de oplossing ervan. Goed om te weten dat de EVP standaard in ons arbocontract zit. Wil je meer weten over onze externe vertrouwenspersonen? Bel of mail ons of neem contact op via het contactformulier.

Externe Vertrouwenspersoon (EVP)


Kom in contact

Heb je een vraag of wil je graag een specifieke situatie bespreken met een van onze mensen? Vul hieronder je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact op.