Reparatie en bekorting loonsanctie

De RIV-toets wordt bij UWV door een arbeidsdeskundige verricht, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Werkwijzer Poortwachter. De bevindingen worden in een verslag weergegeven en opgeleverd aan de werkgever.

De straf is een verlenging van de wachttijd voor de WIA-beoordeling van een zieke werknemer met maximaal 12 maanden. In deze periode blijft de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever van kracht. De totale loondoorbetalingsperiode bij ziekte kan dus oplopen tot maximaal drie jaar.

Als er een loonsanctie wordt toegekend is er de mogelijkheid tot het starten van een bezwaarprocedure tegen de beslissing van het UWV. Dit heeft alleen nu t als kan worden onderbouwd dat er geen re-integratiekansen zijn gemist.

In de verslaglegging over RIV-toets geeft UWV aan wat er fout is gegaan en hoe te repareren. Zodra de reparaties zijn voltooid kan er een bekortingsverzoek ingediend worden.

Hulp nodig bij het lezen van het verslag RIV-toets, toekenning loonsanctie? De arbeidsdeskundige van Thaeles spreekt de taal van UWV en kan samen met u het draaiboek reparatie opstellen, zodat u snel en goed kan repareren en vervolgens de bekorting loonsanctie aanvragen!