Arbo: kostenpost of investering?

Verzuim kan grofweg in drie pijlers worden ingedeeld: kort, middellang en lang. Het laatste, langdurig verzuim, zien ondernemers als grootste risico. Want langdurig verzuim kost heel veel. Denk alleen al aan de loondoorbetalingsverplichting en de kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie. En dan zwijgen we nog over de tijd die je kwijt bent met administratieve rompslomp rondom een verzuimdossier.

En toch, hoe paradoxaal ook, langdurig verzuim is een mindere storende factor in het bedrijfsproces. Vaak zijn er voldoende signalen om preventief in actie te komen. En bij langdurig verzuim ben je als organisatie in staat om tijdig vervanging in te regelen en continuïteit te borgen.  

Juist het kortdurend verzuim kost een ondernemer het meeste (een slordige € 300,- per verzuimende medewerker per dag) en verstoort – nog veel belangrijker – primaire bedrijfsprocessen. Beleid voeren op het terugdringen van kortdurend verzuim loont direct. Vaak kom je al een heel eind door in gesprek te blijven met je medewerkers. Zo hoor en ervaar je wat er speelt op de werkvloer. Je toont betrokkenheid als ondernemer en je verlaagt een eventuele drempel voor medewerkers om aan te geven wat hen dwarszit. Aandacht doet vaak wonderen.

En zorg er dan ook voor dat je basisvoorzieningen op arbogebied op orde zijn. Denk hierbij aan een verzuimreglement en een contract met een gecertificeerde arbodienst. En wat dat laatste betreft:… als ondernemer ben je gebaat bij een arbodienst die daadwerkelijk betrokken is bij jouw onderneming. Een deskundige en regionale partner die maatwerk levert, je een hoop zorgen uit handen neemt én je uiteindelijk geld bespaart.

Zo kun je toch nog die nieuwe laptops aanschaffen of dat feest organiseren.