23.03.2023

De kunst en noodzaak van reflecteren

Reflecteren. Misschien is het wel één van de belangrijkste vaardigheden waarover een leidinggevende, manager of bestuurder anno nu moet beschikken. Zeker in tijden waarin complexe vraagstukken in de eigen branche en maatschappij vragen om een nieuwe manier van werken en samenwerken. Dit vraagt om nieuw leiderschap, tijdig en toekomstgericht anticiperen en om leidinggeven vanuit je eigen waarden. Ga er maar aanstaan.

Reflecteren betekent letterlijk: beschouwen of overdenken. Reflecteren is terugblikken op je eigen handelen en  vandaaruit nieuwe keuzes maken. Maar gunt bestuurlijk/ leidinggevend Nederland zich ook daadwerkelijk die tijd voor reflectie en wat levert het op?

We leggen de vraag voor aan Esther Vos, senior coach en adviseur bij Thaeles. Als ervaren intervisor begeleidt zij intervisiegroepen van bestuurders uit de zorg, welzijn en wonen. “Gemiddeld genomen zien we dat bestuurders verlangen naar meer tijd om te kunnen reflecteren op hun persoonlijke performance en na te kunnen denken over de strategische koers van de organisatie”; aldus Esther. De volle agenda’s, maar ook de positie die men in de organisatie inneemt maakt dat reflectie zelden spontaan plaatsvindt.  En wanneer bestuurders graag willen klankborden, vinden zij daarvoor voor niet altijd de juiste sparringpartner.  

Juist die ruimte en rust voor reflectie ervaren bestuurders als zeer prettig wanneer zij deelnemen aan een intervisiegroep. Het open bespreken van vraagstukken met mensen met een gelijkwaardige verantwoordelijkheid uit verschillende sectoren, biedt deelnemers verrassende invalshoeken en diepgaande inzichten. Het is elke bijeenkomst mooi om te horen wat een ieder uit de bespreking heeft gehaald en hoe ze dit kunnen toepassen in hun werk. Intervisie houd je scherp door de open en directe reflectie die een ieder krijgt in een veilige setting.  Want wat was de laatste keer dat je als bestuurder van een directe collega of medewerker van de werkvloer open feedback kreeg? En wanneer kreeg je een persoonlijke vraag die je verraste? Begon je jezelf te verklaren, toe te lichten waarom... of stelde je de gever onderzoekende vragen en werd je verrast door de reflectie die jou dit opleverde? Of die echt eerlijke  reflectie die je steeds minder spontaan krijgt, omdat je nu een positie hebt die een drempel opwerpt voor mensen om echt eerlijk te zijn.

Diepgaand reflecteren op de eigen persoonlijkheid en het gedrag wat je van daaruit laat zien in de rol als leider. Dat is de meerwaarde die de deelnemers middels intervisie ervaren en daar kan een seminar van de volgende goeroe moeilijk tegen op. Inzichten die worden opgedaan in intervisie worden in dezelfde bijeenkomst omgezet naar de motivatie om deze in de praktijk om te gaan zetten in ander gedrag. Met een heldere scope en persoonlijke power verlaten mensen een intervisiebijeenkomst en de zekerheid dat als er in de uitwerking nog vragen spelen ze kunnen klankborden met deelnemers uit de groep of met de intervisor.

Het werkt dus blijkbaar anders door uitgedaagd worden door professionals met een gelijkwaardige verantwoordelijkheid. Mensen waarmee je niet samenwerkt in je eigen werkveld. Esther vervolgt: intervisie biedt bovendien het voordeel om eigen casuïstiek in te brengen binnen een gemêleerde groep. Casuïstiek kan individuele vraagstukken betreffen, maar er wordt ook gewerkt aan gezamenlijke thema’s zoals ‘hoe kunnen we vanuit onze rol bijdragen aan de benodigde transformatie in de zorg of wonen?’ of ‘hoe kunnen we vanuit onze rol de samenwerking met externe partijen bevorderen’ . De open vragen die ze elkaar stellen verrassen, schuren en triggeren, zetten gedachten en gevoel in beweging en geven richting aan wat je als bestuurder echt wil.  “Eigenlijk gun ik iedere bestuurder de kunst van het reflecteren en waardevolle sparringpartners toe als ik de mooie opbrengst van reflectie en intervisie zie”.

Meer informatie: Esther Vos, 06-14392019 of esther.vos@thaeles.nl

Meer nieuws

23/03 2023

Lotgenoten gespreksgroep Post Covid: Herkenning, erkenning en een lange adem

Geconfronteerd met de langdurige gevolgen van Covid zoeken de deelnemers aan de lotgenotengroep PostCovid elkaar deze middag weer op.

Sommigen al drie jaar onderweg en door het UWV volledig arbeidsongeschikt beoordeeld. Anderen kunnen heel voorzichtig weer een beetje aan werk denken of zijn juist nog volop zoekend naar herstel. Herstel dat soms erg ver weg lijkt.

Lees meer >

14/03 2023

Dossier duurzame inzetbaarheid: hype of hard nodig?

Je kunt geen HR-blog of vakblad openslaan of het gaat erover: duurzame inzetbaarheid. Is het echt ‘the next big thing’ in het vak? “Nee en ja”, zegt Carine van Son, senior adviseur bij Thaeles resoluut. “Het is goed dat het thema op de agenda staat bij een toenemend aantal organisaties, en zeker ook bij individuele medewerkers. Maar tegelijkertijd is ’t ook een containerbegrip, waar van alles en nog wat aan opgehangen wordt, waardoor het nodeloos ingewikkeld en complex gemaakt wordt. Duurzame inzetbaarheid is geen rocket science, een pakket aan interventies is het evenmin. Het begint eigenlijk heel simpel met betrokkenheid en in gesprek gaan."

Lees meer >

29/11 2022

De wet van Sinterklaas?

Sinterklaas, wie kent hem niet? Maar ken je de wet van Sinterklaas ook?

Lees meer >

04/02 2022

De impact van Corona op verzuim

Er gloort weer licht aan de horizon… Nu een groot deel van Nederland is gevaccineerd, denken we voorzichtig na over hoe we het ‘nieuwe normaal’ vorm kunnen geven. Rob Hüskens schreef er al over in het voorwoord van dit magazine. Ik zie veel tegenstrijdigheden: velen willen zo snel mogelijk weer terug naar het oude leven, terwijl anderen beseffen dat ze moeten leren van de ervaring en daarom veranderingen in hun werk aanbrengen. Ook zie ik een groep mensen waarvoor de toekomst nog tamelijk ongewis is. Voor hen is Corona nog lang niet voorbij…

Lees meer >

01/02 2021

Stop met dromen, start met ontwikkelen

Bij Thaeles klopten het afgelopen jaren ruim honderd 45-plussers aan voor een ontwikkeladvies. Reden voor een korte ‘evaluatie’. Hoe hebben deelnemers het traject ervaren? En hoe kijken de loopbaancoaches zelf terug op het traject. Carine van Son, senior adviseur en coach, deelt haar ervaringen.

Lees meer >

13/12 2021

Mens, maak je niet druk

Je hebt het druk… of, beter gezegd héél druk. Een to-do lijst die alleen maar langer lijkt te worden, een telefoon die roodgloeiend staat, een mailbox die uitpuilt… Wat doe je dan? Veel mensen krijgen in zo’n situatie de neiging om zich steeds verder terug te trekken. De lunch, die kunnen ze ook achter hun laptop eten, of misschien wel helemaal overslaan. Een dubbele espresso doet wonderen. Even levelen met collega’s? Geen tijd voor! ’s Avonds… kinderen in bed en door! Meer uren draaien, nog harder werken… dat is toch de beste oplossing om die torenhoge workload het hoofd te bieden. Herkenbaar? Roep jij op het werk ook regelmatig ‘jongens, ik heb het echt heel druk’, maar voel jij je tegelijkertijd een roepende in de woestijn? Dan moet je vooral even verder lezen.  

Lees meer >

04/02 2022

Technostress… Altijd aan voor je baan!

Vierentwintig-zeven bereikbaar zijn: er is een tendens gaande waarbij het steeds normaler wordt om altijd ‘aan’ te staan. Collega’s die in ‘t weekend ‘nog even’ een WhatsApp-bericht sturen om alvast wat praktische zaken door te spreken, ’s avonds laat nog een vraag van een klant beantwoorden, e-mail bijhouden op ’t strand in Ligurië… Op ’t eerste oog heel onschuldig allemaal, zeker als dit beperkt blijft tot uitzonderingen. Maar als uitzonderingen regel worden, als je de druk voelt om altijd online en bereikbaar te zijn en niet meer kunt afschakelen, dan ligt technostress op de loer. Met grote gevolgen voor je brein.

Lees meer >

02/02 2022

Blunderen, verrekte slim!

Recent vertelde een manager me tijdens een coachingstraject over zijn meest leerzame blunder aan het begin van zijn loopbaan. Aan het eind van een lange werkdag liep hij door de werkplaats naar huis. De werkplaats zag er slordig uit, gereedschappen niet opgeruimd… Terwijl hij zijn weg naar de uitgang vervolgde, raakte hij geïrriteerd. Hoe vaak had hij hier al opmerkingen over gemaakt? Hij had met het team toch afspraken gemaakt?

Lees meer >

15/11 2017

Psychische klachten belangrijkste oorzaak voor verzuim

Vorig jaar zijn volgens het CBS voor het eerst meer werknemers door psychische klachten arbeidsongeschikt geraakt dan door lichamelijke klachten.

Lees meer >
<
>
Alle nieuws-items >