Instrumentele of sociale aanpak bij re-integratie?

Met verzuimende werknemers krijgt elke werkgever wel eens te maken. Momenteel hebben we in de BV Nederland zelfs het hoogste verzuimpercentage sinds jaren!

Vaak wordt verzuim toegeschreven aan ziekte of lichamelijke klachten. De realiteit is echter dat het juist vaker kan worden teruggevoerd op houding en gedrag van een medewerker. De Wet Verbetering Poortwachter regelt de wederzijdse inspanningen van de werkgever en de werknemer. De invulling hiervan is vanuit de wet -logischerwijs - uitermate instrumenteel, met protocollen en mijlpalen zoals het plan van aanpak, opstellen FML/IZP en het maken van periode rapportages n.a.v. de contactmomenten.

Wat de wet niet kan regelen is de verhouding tussen de werkgever en de werknemer, laat staan de invloed van de sociale omgeving van de medewerker zoals een partner of een goede vriend(in). Terwijl allebei een cruciale rol kunnen spelen bij een snelle re-integratie maar net zo gemakkelijk debet kunnen zijn aan het in stand houden van het verzuim.

Laten we de sociale omgeving even uitlichten. Want als het goed is ben je meer in je eigen omgeving dan op je werk. En als je verzuimt is dat alleen nog maar meer. De sociale omgeving van een werknemer speelt dan ook een belangrijke rol bij een snelle re-integratie. Een partner of vriend(in) kan bijvoorbeeld een grote steun zijn tijdens een herstelproces. En de keerzijde is dat een negatieve of onbegrijpende sociale omgeving juist weer leidt tot een vertraagd herstelproces en een verhoogd risico op langdurige afwezigheid van het werk.
En met de wetenschap in ons achterhoofd dat langdurig of frequent verzuim vaak een gevolg is van houding en gedrag is het belangrijk dat werkgevers manieren bedenken om de sociale omgeving bij het re-integratieproces te betrekken. Kleur de re-integratie niet uitsluitend in binnen het protocol van de Wet Verbetering Poortwachter maar neem bijvoorbeeld partner of goede vriend(in) van de werknemer mee in de afspraken die gemaakt worden. Of informeer hen over het re-integratieproces en de ondersteuning die zij mogelijk zouden kunnen bieden.

De keuze voor een sociale re-integratieaanpak in plaats van de protocollaire en instrumentele insteek zorgt ervoor dat je, naast meer begrip en steun vanuit de sociale omgeving, vooral ook tot een snellere re-integratie en een betere werkrelatie komt. En uiteindelijk is dat toch wat je als werkgever én als werknemer wilt bereiken.

Michel Smits
directeur Thaeles Arbo