Loopbaanontwikkeling en -verandering

Een moment van bezinning in de zomer?

 

De zomerperiode kan naast ontspanning ook een uitstekend moment zijn voor bezinning en reflectie. Genietend van een welverdiende vakantie ontstaan vaak in de kantlijn vragen zoals: "Zit ik nog goed in mijn huidige rol?" en "Wat mis ik of wat wil ik nog bereiken tot aan het einde van dit jaar?" Dit natuurlijke moment van bezinning is een uitgelezen kans om in gesprek te gaan over loopbaanontwikkeling en -verandering. 

In deze blog bespreken we welke signalen er zijn, hoe je het gesprek begint en tenslotte, welke 2 opties je als leidinggevende of HR hebt. 

 

Signalen oppikken

Als leidinggevende of HR-professional is er een mooie rol weggelegd om te letten op signalen die kunnen duiden op een behoefte aan loopbaanontwikkeling. Enkele van deze signalen zijn:

  • Verminderde Betrokkenheid: Medewerkers die minder betrokken lijken bij hun werk of organisatie, kunnen zich vervreemd voelen van hun huidige rol.
  • Verlaagde Productiviteit: Een plotselinge of geleidelijke afname in productiviteit kan wijzen op een gebrek aan motivatie of uitdaging.
  • Verzuim: Uitval kan een teken zijn van ontevredenheid of stress.
  • Weinig Initiatief: Medewerkers die minder initiatief nemen dan voorheen, kunnen behoefte hebben aan nieuwe uitdagingen.
  • Het gras is elders groener: Als medewerkers vaak praten over mogelijkheden buiten het bedrijf, kan dit wijzen op een verlangen naar verandering.

 

Het gesprek beginnen

Het aangaan van een gesprek over loopbaanontwikkeling kan soms als een uitdaging worden gezien. Maar met de juiste benadering kan het een vruchtbaar en motiverend proces zijn. Daarom 5 tips voor leidinggevenden of HR om het gesprek te beginnen:

1. Creëer een open en veilige omgeving: Zorg ervoor dat medewerkers zich comfortabel voelen om eerlijk te spreken over hun ambities en eventuele zorgen.

2. Stel Gerichte Vragen: Vraag naar hun huidige werkervaring en wat ze zouden willen veranderen. Voorbeelden zijn: "Hoe voel je je momenteel in je rol?" en "Zijn er vaardigheden die je zou willen ontwikkelen?"

3. Luister Actief: Toon oprechte interesse in hun antwoorden en vermijd het geven van direct oordeel of advies.

4. Bied Ondersteuning aan: Laat zien dat je bereid bent om te helpen bij hun loopbaanontwikkeling, bijvoorbeeld door middel van trainingen of nieuwe projecten.

5. Bespreek lange termijn doelen: Vraag naar hun carrièredoelen op de lange termijn en denk samen na over hoe ze deze binnen de organisatie kunnen bereiken.

 

Actieve rol of afwachten?

Het is natuurlijk mooi als je bij terugkomst van vakantie de signalen herkent en hier op inspeelt. Nog beter: een goede dialoog. Maak het tot een continue proces waarbij je als leidinggevende of HR-professional een actieve rol te nemen in de loopbaanontwikkeling van medewerkers. Afwachten en hopen dat alles vanzelf goedkomt, kan leiden tot een verlies aan talent en motivatie binnen het team. Al eens gewerkt met Persoonlijke Ontwikkelingsplannen, Regelmatige Check-ins, Mentorship en Coaching of een eigen “academie” ?

 

Conclusie

Na de zomerperiode op tijd de dialoog aangaan helpt zeker om nieuwe inzichten in beeld te krijgen en hier op in te kunnen spelen. Waarom echter wachten tot de zomerperiode?