15.11.2017

Psychische klachten belangrijkste oorzaak voor verzuim

Vorig jaar zijn volgens het CBS voor het eerst meer werknemers door psychische klachten arbeidsongeschikt geraakt dan door lichamelijke klachten.

Vijftien jaar geleden lag het aantal personen met arbeidsongeschiktheid door psychische klachten nog op 30 procent. Voor deze stijging worden diverse oorzaken genoemd, zoals het wegvallen van de scheiding tussen privé en werk, de ICT-revolutie en baanonzekerheid door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. 

Jongeren

De problemen komen veel voor bij jongeren. Van de arbeidsongeschikte jongeren van 25 jaar of jonger heeft bijna 85 procent last van psychische klachten. Bij sommige van deze jongeren is de oorzaak dat zij nog moeten leren omgaan met een arbeidssituatie. De klachten hebben te maken met stress, depressiviteit of een ontwikkelingsstoornis.

Maar ook bij werknemers tussen de 25 en 55 jaar is een toename van psychische klachten zichtbaar. Als redenen worden genoemd dat steeds meer vrouwen met jonge kinderen een baan hebben en de toename van het aantal eenoudergezinnen. Verder combineert 1 op 7 werknemers werk met mantelzorg.

Aandacht voor psychische klachten belangrijk

Volgens de Arbeidsinspectie zijn er nog geen aanwijzingen dat deze trend zich keert. Het is voor werkgevers daarom van groot belang om in het kader van duurzame inzetbaarheid voldoende aandacht te besteden aan psychische klachten.

Ondersteuning door Thaeles

Thaeles ondersteunt organisaties, afdelingen en individuele medewerkers om stress en psychische klachten te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Zo helpt Thaeles bij het inventariseren van knelpunten op diverse niveaus. Ook reiken we instrumenten en methodieken aan voor HR, leidinggevenden en individuele medewerkers. Denk hierbij aan vitaliteitstrainingen, verzuimgesprekken, motivatiegesprekken en coachgesprekken. Uiteraard zorgt Thaeles voor borging op de lange termijn, door middel van follow-up trajecten.

Centrale thema’s in onze aanpak zijn weerbaarheid, zelfredzaamheid en regie voeren. Immers, wanneer iemand in zijn kracht staat of komt, kan hij keuzes maken die passen bij zijn baan en privé-situatie.

Rol leidinggevende cruciaal

Cruciaal is de rol van de leidinggevende, zowel bij het voorkomen en signaleren van klachten als bij het bewaken van het team en de individuele medewerker als het gaat om stress en psychische belastbaarheid. Thaeles ondersteunt de leidinggevende met op de doelgroep afgestemde informatie, instrumenten en methodieken die de wendbaarheid en zelfredzaamheid verhogen. Want het maakt nogal verschil of het gaat om jongeren, ouderen, mantelzorgers of jonge moeders. In workshops, trainingen en individuele coachgesprekken wordt de leidinggevende voorbereid en begeleid bij zijn rol.

Meer informatie

Wilt u weten wat Thaeles voor u kan betekenen bij de aanpak en preventie van psychische klachten? Laat u dan inspireren door onze ervaringen. Stuur een e-mail naar info@thaeles.nl of neem telefonisch contact op met Thaeles via (077) 465 07 85. Graag stellen wij onze expertise ter beschikking!

Meer nieuws

08/09 2023

De voorziening externe jobcoach

Door Hugo Keijzer, Register arbeidsdeskundige

UWV heeft de mogelijkheid om voorzieningen, oftewel hulpmiddelen, toe te kennen aan mensen die (gaan) werken met beperkingen en in de praktijk gaan ervaren hoe dat is. De inzet van jobcoaches is daarbij een mooie ondersteuning. Externe jobcoaches helpen werknemers (en hun werkgevers) om het werk beter te kunnen uitvoeren.

Lees meer >

08/09 2023

Re-integratie zieke werknemers levert regeldruk op bij bedrijven

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in opdracht van de Tweede Kamer op 13 augustus 2023 het rapport ‘MKB Indicatorenbedrijven’ uitgebracht. Eén van de onderwerpen die uit dit rapport naar voren komt zijn de verplichtingen voor werkgevers bij het re-integratieproces van zieke werknemers. 

Lees meer >

23/03 2023

De kunst en noodzaak van reflecteren

Reflecteren. Misschien is het wel één van de belangrijkste vaardigheden waarover een leidinggevende, manager of bestuurder anno nu moet beschikken. Zeker in tijden waarin complexe vraagstukken in de eigen branche en maatschappij vragen om een nieuwe manier van werken en samenwerken. Dit vraagt om nieuw leiderschap, tijdig en toekomstgericht anticiperen en om leidinggeven vanuit je eigen waarden. Ga er maar aanstaan.

Lees meer >

17/08 2023

Voor u gelezen! De Arbo in Bedrijf Special thuiswerken

Door Hugo Keijzer, Register arbeidsdeskundige

Thuiswerken werd door de coronaperiode zeer breed gemeengoed. We hebben geleerd dat thuiswerken kan! Nu, 3 jaar later, is er door de Arbeidsinspectie onderzoek gedaan naar thuiswerken vanuit 3 perspectieven: werkgevers, leidinggevende en werknemers.

Lees meer >

23/03 2023

Lotgenoten gespreksgroep Post Covid: Herkenning, erkenning en een lange adem

Geconfronteerd met de langdurige gevolgen van Covid zoeken de deelnemers aan de lotgenotengroep PostCovid elkaar deze middag weer op.

Sommigen al drie jaar onderweg en door het UWV volledig arbeidsongeschikt beoordeeld. Anderen kunnen heel voorzichtig weer een beetje aan werk denken of zijn juist nog volop zoekend naar herstel. Herstel dat soms erg ver weg lijkt.

Lees meer >

14/03 2023

Dossier duurzame inzetbaarheid: hype of hard nodig?

Je kunt geen HR-blog of vakblad openslaan of het gaat erover: duurzame inzetbaarheid. Is het echt ‘the next big thing’ in het vak? “Nee en ja”, zegt Carine van Son, senior adviseur bij Thaeles resoluut. “Het is goed dat het thema op de agenda staat bij een toenemend aantal organisaties, en zeker ook bij individuele medewerkers. Maar tegelijkertijd is ’t ook een containerbegrip, waar van alles en nog wat aan opgehangen wordt, waardoor het nodeloos ingewikkeld en complex gemaakt wordt. Duurzame inzetbaarheid is geen rocket science, een pakket aan interventies is het evenmin. Het begint eigenlijk heel simpel met betrokkenheid en in gesprek gaan."

Lees meer >

29/11 2022

De wet van Sinterklaas?

Sinterklaas, wie kent hem niet? Maar ken je de wet van Sinterklaas ook?

Lees meer >

04/02 2022

De impact van Corona op verzuim

Er gloort weer licht aan de horizon… Nu een groot deel van Nederland is gevaccineerd, denken we voorzichtig na over hoe we het ‘nieuwe normaal’ vorm kunnen geven. Rob Hüskens schreef er al over in het voorwoord van dit magazine. Ik zie veel tegenstrijdigheden: velen willen zo snel mogelijk weer terug naar het oude leven, terwijl anderen beseffen dat ze moeten leren van de ervaring en daarom veranderingen in hun werk aanbrengen. Ook zie ik een groep mensen waarvoor de toekomst nog tamelijk ongewis is. Voor hen is Corona nog lang niet voorbij…

Lees meer >

01/02 2021

Stop met dromen, start met ontwikkelen

Bij Thaeles klopten het afgelopen jaren ruim honderd 45-plussers aan voor een ontwikkeladvies. Reden voor een korte ‘evaluatie’. Hoe hebben deelnemers het traject ervaren? En hoe kijken de loopbaancoaches zelf terug op het traject. Carine van Son, senior adviseur en coach, deelt haar ervaringen.

Lees meer >

13/12 2021

Mens, maak je niet druk

Je hebt het druk… of, beter gezegd héél druk. Een to-do lijst die alleen maar langer lijkt te worden, een telefoon die roodgloeiend staat, een mailbox die uitpuilt… Wat doe je dan? Veel mensen krijgen in zo’n situatie de neiging om zich steeds verder terug te trekken. De lunch, die kunnen ze ook achter hun laptop eten, of misschien wel helemaal overslaan. Een dubbele espresso doet wonderen. Even levelen met collega’s? Geen tijd voor! ’s Avonds… kinderen in bed en door! Meer uren draaien, nog harder werken… dat is toch de beste oplossing om die torenhoge workload het hoofd te bieden. Herkenbaar? Roep jij op het werk ook regelmatig ‘jongens, ik heb het echt heel druk’, maar voel jij je tegelijkertijd een roepende in de woestijn? Dan moet je vooral even verder lezen.  

Lees meer >

04/02 2022

Technostress… Altijd aan voor je baan!

Vierentwintig-zeven bereikbaar zijn: er is een tendens gaande waarbij het steeds normaler wordt om altijd ‘aan’ te staan. Collega’s die in ‘t weekend ‘nog even’ een WhatsApp-bericht sturen om alvast wat praktische zaken door te spreken, ’s avonds laat nog een vraag van een klant beantwoorden, e-mail bijhouden op ’t strand in Ligurië… Op ’t eerste oog heel onschuldig allemaal, zeker als dit beperkt blijft tot uitzonderingen. Maar als uitzonderingen regel worden, als je de druk voelt om altijd online en bereikbaar te zijn en niet meer kunt afschakelen, dan ligt technostress op de loer. Met grote gevolgen voor je brein.

Lees meer >

02/02 2022

Blunderen, verrekte slim!

Recent vertelde een manager me tijdens een coachingstraject over zijn meest leerzame blunder aan het begin van zijn loopbaan. Aan het eind van een lange werkdag liep hij door de werkplaats naar huis. De werkplaats zag er slordig uit, gereedschappen niet opgeruimd… Terwijl hij zijn weg naar de uitgang vervolgde, raakte hij geïrriteerd. Hoe vaak had hij hier al opmerkingen over gemaakt? Hij had met het team toch afspraken gemaakt?

Lees meer >
<
>
Alle nieuws-items >