01.02.2021

Stop met dromen, start met ontwikkelen

Bij Thaeles klopten het afgelopen jaren ruim honderd 45-plussers aan voor een ontwikkeladvies. Reden voor een korte ‘evaluatie’. Hoe hebben deelnemers het traject ervaren? En hoe kijken de loopbaancoaches zelf terug op het traject. Carine van Son, senior adviseur en coach, deelt haar ervaringen.


Nederland is en masse aan het ontwikkelen geslagen. Tenminste… als we de cijfers van de overheid mogen geloven. Hoe het zit? Afgelopen jaar konden 45-plussers een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gesubsidieerd ontwikkeladviestraject volgen. Met 15 miljoen euro in de subsidiepot was er ruimte voor 25.000 van die ontwikkeladviezen ter waarde van € 600,-. Dat het animo voor de subsidieregeling groot was, bleek al snel uit berichtgeving van het ministerie. Hoewel de regeling officieel tot 10 januari 2020 doorliep, waarschuwde het ministerie in november al dat de bodem van de pot in zicht was. Bij Thaeles klopten het afgelopen jaar ruim honderd 45-plussers aan voor zo’n ontwikkeladvies. 

“De term ‘ontwikkeladvies’ zette mensen aanvankelijk op het verkeerde been”, vertelt Carine. “Wanneer zij een klip en klaar advies verwachtten, kwamen ze bedrogen uit. Ze moesten namelijk zelf actief aan de bak! Het succes van de regeling (en in onze aanpak) zit in het feit dat deelnemers vanaf het allereerste moment in de actiemodus komen. Want – geheel in lijn met de doelen van het ministerie – is regie op de eigen loopbaan het devies. Deelnemers schrijven hun eigen plan, op basis van de in het traject verkregen inzichten, feedback en tips. Een loopbaanadviseur van Thaeles is daarin een sparringpartner.   

Door het korte, krachtige karakter van een ontwikkeladvies, is er geen ruimte voor vage voornemens. Inzichten in competenties worden direct gekoppeld aan ambities; doelen worden direct vertaald naar haalbare acties inclusief tijdpad. Na afloop gaat een deelnemer naar huis met een concreet plan, waar hij meteen mee aan de slag kan.”

Uiteenlopende ervaringen, maar stuk voor stuk positief

Carine evalueerde na afloop en vroeg feedback van deelnemers. Reacties varieerden van ‘Verrassende, nieuwe inzichten over mezelf gekregen’, tot ‘Ik heb meer zelfvertrouwen’. Verschillende deelnemers hebben een of meer van hun doelen al gehaald. Heel concreet: perspectief op een andere functie in de eigen organisatie, een betere energiebalans, een nieuwe baan bij een andere werkgever, gestart met een opleiding, een inspirerende nevenfunctie in de privésfeer, een uitgebreider netwerk, nieuwe klanten…

 

Nu voor alle leeftijden

Ook sprak Carine met verschillende Thaeles-collega’s. “Aanvankelijk merkte ik scepsis bij collega’s over dit traject. Vooral de omvang deed wenkbrauwen fronsen. ‘Echte veranderingen en zo’n korte tijd?’, was een – overigens terechte – vraag. Ook voelde ik koudwatervrees over de bureaucratische kant van zo’n subsidieregeling (van veel papierwerk wordt hier op kantoor niemand happy). Maar dat namen we voor lief, want we lopen wel warm voor ontwikkelen en zelf regie nemen door werknemers.

Toen we eenmaal de eerste ontwikkelingsadviezen hadden doorlopen, sloeg de scepsis om in enthousiasme…

Eigenlijk waren we met z’n allen van mening dat het concept van zo’n ontwikkeladvies een doorontwikkeling verdient. De subsidieregeling voor 45-plussers is dan weliswaar gestopt, zo’n traject is voor élke werknemer – ongeacht leeftijd – interessant. Voor de young professional die barst van de ambitie, tot de gevorderde senior die zoekt naar nieuwe inspiratie en alles daar tussenin. Kortom: wegens succes hebben we het ontwikkeladvies geprolongeerd. En dat ook nog tegen een tarief waar een werkgever eigenlijk geen nee tegen kan zeggen. En ook voor werknemers zelf is het trouwens betaalbaar, bijvoorbeeld uit het eigen scholingspotje. Een extra positieve bijkomstigheid is dat het ontwikkeladvies prima past in de SLIM-regeling voor het MKB.”

 

Meer weten?

Kijk op onze website voor meer informatie: www.thaeles.nl/ontwikkeladvies of kijk op www.thaeles.nl/slim-subsidie

Meer nieuws

08/09 2023

De voorziening externe jobcoach

Door Hugo Keijzer, Register arbeidsdeskundige

UWV heeft de mogelijkheid om voorzieningen, oftewel hulpmiddelen, toe te kennen aan mensen die (gaan) werken met beperkingen en in de praktijk gaan ervaren hoe dat is. De inzet van jobcoaches is daarbij een mooie ondersteuning. Externe jobcoaches helpen werknemers (en hun werkgevers) om het werk beter te kunnen uitvoeren.

Lees meer >

08/09 2023

Re-integratie zieke werknemers levert regeldruk op bij bedrijven

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in opdracht van de Tweede Kamer op 13 augustus 2023 het rapport ‘MKB Indicatorenbedrijven’ uitgebracht. Eén van de onderwerpen die uit dit rapport naar voren komt zijn de verplichtingen voor werkgevers bij het re-integratieproces van zieke werknemers. 

Lees meer >

23/03 2023

De kunst en noodzaak van reflecteren

Reflecteren. Misschien is het wel één van de belangrijkste vaardigheden waarover een leidinggevende, manager of bestuurder anno nu moet beschikken. Zeker in tijden waarin complexe vraagstukken in de eigen branche en maatschappij vragen om een nieuwe manier van werken en samenwerken. Dit vraagt om nieuw leiderschap, tijdig en toekomstgericht anticiperen en om leidinggeven vanuit je eigen waarden. Ga er maar aanstaan.

Lees meer >

17/08 2023

Voor u gelezen! De Arbo in Bedrijf Special thuiswerken

Door Hugo Keijzer, Register arbeidsdeskundige

Thuiswerken werd door de coronaperiode zeer breed gemeengoed. We hebben geleerd dat thuiswerken kan! Nu, 3 jaar later, is er door de Arbeidsinspectie onderzoek gedaan naar thuiswerken vanuit 3 perspectieven: werkgevers, leidinggevende en werknemers.

Lees meer >

23/03 2023

Lotgenoten gespreksgroep Post Covid: Herkenning, erkenning en een lange adem

Geconfronteerd met de langdurige gevolgen van Covid zoeken de deelnemers aan de lotgenotengroep PostCovid elkaar deze middag weer op.

Sommigen al drie jaar onderweg en door het UWV volledig arbeidsongeschikt beoordeeld. Anderen kunnen heel voorzichtig weer een beetje aan werk denken of zijn juist nog volop zoekend naar herstel. Herstel dat soms erg ver weg lijkt.

Lees meer >

14/03 2023

Dossier duurzame inzetbaarheid: hype of hard nodig?

Je kunt geen HR-blog of vakblad openslaan of het gaat erover: duurzame inzetbaarheid. Is het echt ‘the next big thing’ in het vak? “Nee en ja”, zegt Carine van Son, senior adviseur bij Thaeles resoluut. “Het is goed dat het thema op de agenda staat bij een toenemend aantal organisaties, en zeker ook bij individuele medewerkers. Maar tegelijkertijd is ’t ook een containerbegrip, waar van alles en nog wat aan opgehangen wordt, waardoor het nodeloos ingewikkeld en complex gemaakt wordt. Duurzame inzetbaarheid is geen rocket science, een pakket aan interventies is het evenmin. Het begint eigenlijk heel simpel met betrokkenheid en in gesprek gaan."

Lees meer >

29/11 2022

De wet van Sinterklaas?

Sinterklaas, wie kent hem niet? Maar ken je de wet van Sinterklaas ook?

Lees meer >

04/02 2022

De impact van Corona op verzuim

Er gloort weer licht aan de horizon… Nu een groot deel van Nederland is gevaccineerd, denken we voorzichtig na over hoe we het ‘nieuwe normaal’ vorm kunnen geven. Rob Hüskens schreef er al over in het voorwoord van dit magazine. Ik zie veel tegenstrijdigheden: velen willen zo snel mogelijk weer terug naar het oude leven, terwijl anderen beseffen dat ze moeten leren van de ervaring en daarom veranderingen in hun werk aanbrengen. Ook zie ik een groep mensen waarvoor de toekomst nog tamelijk ongewis is. Voor hen is Corona nog lang niet voorbij…

Lees meer >

13/12 2021

Mens, maak je niet druk

Je hebt het druk… of, beter gezegd héél druk. Een to-do lijst die alleen maar langer lijkt te worden, een telefoon die roodgloeiend staat, een mailbox die uitpuilt… Wat doe je dan? Veel mensen krijgen in zo’n situatie de neiging om zich steeds verder terug te trekken. De lunch, die kunnen ze ook achter hun laptop eten, of misschien wel helemaal overslaan. Een dubbele espresso doet wonderen. Even levelen met collega’s? Geen tijd voor! ’s Avonds… kinderen in bed en door! Meer uren draaien, nog harder werken… dat is toch de beste oplossing om die torenhoge workload het hoofd te bieden. Herkenbaar? Roep jij op het werk ook regelmatig ‘jongens, ik heb het echt heel druk’, maar voel jij je tegelijkertijd een roepende in de woestijn? Dan moet je vooral even verder lezen.  

Lees meer >

04/02 2022

Technostress… Altijd aan voor je baan!

Vierentwintig-zeven bereikbaar zijn: er is een tendens gaande waarbij het steeds normaler wordt om altijd ‘aan’ te staan. Collega’s die in ‘t weekend ‘nog even’ een WhatsApp-bericht sturen om alvast wat praktische zaken door te spreken, ’s avonds laat nog een vraag van een klant beantwoorden, e-mail bijhouden op ’t strand in Ligurië… Op ’t eerste oog heel onschuldig allemaal, zeker als dit beperkt blijft tot uitzonderingen. Maar als uitzonderingen regel worden, als je de druk voelt om altijd online en bereikbaar te zijn en niet meer kunt afschakelen, dan ligt technostress op de loer. Met grote gevolgen voor je brein.

Lees meer >

02/02 2022

Blunderen, verrekte slim!

Recent vertelde een manager me tijdens een coachingstraject over zijn meest leerzame blunder aan het begin van zijn loopbaan. Aan het eind van een lange werkdag liep hij door de werkplaats naar huis. De werkplaats zag er slordig uit, gereedschappen niet opgeruimd… Terwijl hij zijn weg naar de uitgang vervolgde, raakte hij geïrriteerd. Hoe vaak had hij hier al opmerkingen over gemaakt? Hij had met het team toch afspraken gemaakt?

Lees meer >

15/11 2017

Psychische klachten belangrijkste oorzaak voor verzuim

Vorig jaar zijn volgens het CBS voor het eerst meer werknemers door psychische klachten arbeidsongeschikt geraakt dan door lichamelijke klachten.

Lees meer >
<
>
Alle nieuws-items >