Tekort bedrijfsartsen, andere aanpak verzuimspreekuur

Een van de uitdagingen is het blijvende (en toenemende) tekort aan bedrijfsartsen, wat kan leiden tot langere wachttijden voor consulten of opvolggesprekken met zieke medewerkers. Thaeles Arbo heeft daarom, naast eigen bedrijfsartsen, een team van casemanagers taakdelegatie. Zij houden nauw contact met de superviserende bedrijfsarts. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk en houdt toezicht op de gedelegeerde taken. Onze casemanagers taakdelegatie zijn deskundig opgeleid en worden regelmatig getoetst in de taken die aan hen zijn gedelegeerd. Ze zorgen ervoor dat de opdrachten worden uitgevoerd volgens de expertise van de bedrijfsarts. Voordeel van deze manier van werken is dat de beschikbare artsencapaciteit efficiënt wordt benut en dat de doorlooptijd tot een minimum beperkt blijft. Verder biedt taakdelegatie de bedrijfsarts ruimte om de dienstverlening beter af te stemmen op de situatie van onze opdrachtgevers. Bijvoorbeeld door de juiste professional de juiste zorg te laten verlenen. Ook houdt de bedrijfsarts zelf bijvoorbeeld meer tijd over om aandacht te besteden aan speciale en complexe problemen. En aan waardevolle taken naast verzuimbegeleiding, zoals preventie en advies.

"Taakdelegatie biedt de bedrijfsarts de ruimte om de dienstverlening beter af te stemmen op de situatie van onze opdrachtgevers."

In dagelijks overleg worden lopende zaken besproken, waarbij de bedrijfsarts de koers bepaalt. Het team van casemanagers en bedrijfsartsen van Thaeles Arbo heeft als doel een voorspoedig herstel en een succesvolle terugkeer naar de werkvloer.