Wat houdt Spoor 2 re-integratie in?

Ruim 20 jaar zijn we actief bij verandering in werk. Zowel in loopbaancoaching, outplacement, maar ook in de verzuimbegeleiding ondersteunen we dagelijks medewerkers in organisaties, veelal in Spoor 2 re-integratietrajecten, kortweg; Spoor 2. Ondanks dat de vraag naar Spoor 2 trajecten toeneemt, een gemakkelijk vak is het niet en dat mag best weleens gezegd worden.
Werkgevers ervaren Spoor 2 vaak als een ‘moetje’; een (kostbare) formaliteit om aan de regels te voldoen. Aan de regels voldoen is inderdaad belangrijk in Spoor 2 maar ook inhoudelijk is het een uitdagende opdracht die om expertise vraagt. Gelukkig wegen de baten van een goed uitgevoerd traject meestal ruimschoots op tegen de kosten. We leggen je graag uit wat het inhoudt, Spoor 2 re-integratie. En wat het voor zowel medewerker als werkgever betekent.

De medewerker in Spoor 2 re-integratie
Een medewerker die aan Spoor 2 begint heeft het meestal niet gemakkelijk. Er zijn immers al lange tijd gezondheidsproblemen. Ook zijn er al een jaar lang gesprekken geweest rondom werkhervatting: gesprekken met de leidinggevende, HR, arbeidsdeskundige, bedrijfsarts, allerlei pogingen om het werk te hervatten etc. Dit ging waarschijnlijk niet zonder slag of stoot en tegen de tijd dat Spoor 2 start, is de hoop op (interne) werkhervatting haast vervlogen.
De meeste medewerkers hebben niet eerder met zoiets te maken gehad en sommige hebben het gevoel dat ze alle grip kwijt zijn. Als gevolg van het verlies van hun gezondheid en mogelijk hun baan, is er bij hen vaak sprake van emoties zoals boosheid, verdriet, onzekerheid en zelfs angst. Als Spoor 2 aan de orde is, bevindt de medewerker zich voor diens gevoel misschien wel op een dieptepunt. Met argwaan, veel vragen en weer een nieuw gezicht, komt deze naar het kennismakingsgesprek met de re-integratiecoach.

Spoor 2 coaching
En daar begint het werk van de Spoor 2 coach. Spoor 2 heeft als doel: passend werk vinden bij een nieuwe werkgever. Werk dat de medewerker met diens opleiding, ervaring, beperking en belastbaarheid kan doen, wat geen kwestie van even de juiste vacature vinden is. Lees meer -->

In Spoor 2 moet de medewerker doorgaans worden gestimuleerd om zelf het roer weer in handen te nemen en zich te ontwikkelen tot een geschikte kandidaat op de arbeidsmarkt. Onze coaches investeren daarom heel bewust in een vertrouwensband waarbij ze de medewerker regelmatig zien. Een Spoor 2 coach is lifecoach, loopbaancoach, jobhunter en verzuimspecialist ineen. Deze moet de Wet Verbetering Poortwachter en UWV-procedures goed kennen. De coach heeft te maken met de eisen, wensen en belangen van drie partijen: werkgever, medewerker en het UWV. Vooral in het begin lijken die belangen soms nog uit elkaar te liggen. De verantwoordelijk die de coach draagt om een goed traject neer te zetten is groot want als het UWV het traject niet adequaat vindt moet de werkgever het loon doorbetalen tot aan de eisen is voldaan. 

Het resultaat
Het mooiste resultaat is natuurlijk een nieuwe baan. Dat is niet alleen mooi voor de (ex) medewerker maar ook voor de werkgever want een (nieuw) salaris leidt tot geen of minder uitkering en dat scheelt in de premies.
Spoor 2 leidt echter lang niet altijd direct tot een nieuwe baan. Gelukkig kun je in de meeste gevallen toch spreken van een succesvol traject. Aan het eind van het traject heeft de medewerker diens situatie doorgaans aanvaard en is er weer vertrouwen in de toekomst. Vaak is het zelfvertrouwen flink toegenomen en er is weer perspectief. De medewerker weet wie die is, wat die kan en waar diens kansen op de arbeidsmarkt liggen. Bovendien is de drempel om te solliciteren verlaagd of zelfs weg. We zien regelmatig dat medewerkers gemotiveerd zijn om actief te blijven zoeken naar werk of soms dankzij een werkervaringsplek al kunnen ervaren hoe het is om weer te werken.

Als aan het einde van de volledige re-integratieperiode (maximaal 2 jaar) uit het re-integratieverslag blijkt dat werkgever en medewerker zich adequaat hebben ingezet, gaat het UWV over tot de WIA-beoordeling. Desgewenst gaat de coach met de medewerker mee naar de UWV gesprekken om de medewerker bij te staan.

Spoor 2 re-integratie is veel meer dan een formaliteit of een moetje; het is een deskundig vakgebied dat diverse aspecten omvat. Het biedt medewerkers waardevolle begeleiding en kan een diepgaand effect hebben, terwijl werkgevers worden ontlast van een belangrijke re-integratietaak.