Organisatie- en teamontwikkeling

Medewerkers als succesfactor voor de vooruitgang van uw organisatie

Dat in de huidige tijd veranderen nog de enige constante is, hoeven we u niet meer uit te leggen. Klantwensen veranderen, wet- en regelgeving verandert… wanneer uw organisatie niet meebeweegt of – sterker nog – zelf koers bepaalt, mist u de boot. Medewerkers zijn een cruciale factor in organisatieontwikkeling en –verandering. Dat gaat veel verder dan het creëren van draagvlak of het pareren van weerstand.

Thaeles geeft vorm aan organisatie-, ontwikkelings- en veranderprocessen. Onze aanpak bestaat uit een stevige mix van zakelijkheid, beleving, eenvoud, mens- en resultaatgerichtheid. We zoeken de balans tussen moeten, willen en kunnen. Eigenaarschap is daarin een belangrijk sleutelwoord: als betrokkenen uit zichzelf in beweging komen, met het doel van de organisatie in het vizier, dan gaat een verandering gepaard met minder weerstand en boeken we een resultaat dat ook echt beklijft.

Veel voorkomende vragen op het gebied van organisatie- en teamontwikkeling

  • Hoe zorgen we dat mijn team effectiever gaat samenwerken, met meer begrip voor elkaars persoonlijkheden, talenten en drijfveren?
  • We willen een cultuuromslag maken op houding en gedrag. Hoe krijgen we onze medewerkers hier in mee?
  • Bij onze nieuwe koers past een coachende stijl van leidinggeven. Wat vraagt dat van managers en hoe geven we ze daarvoor bagage mee?
  • Wij gaan werken met zelfsturende teams. Hoe kunnen we teams hier zo goed mogelijk voor toerusten?

Meer informatie?

Organisatieontwikkeling en -verandering

Organisaties die koers bepalen, veranderen. Maar veranderen uw medewerkers met u mee? Thaeles brengt beweging. Bijvoorbeeld bij vraagstukken op het gebied van cultuur(verandering), zelfsturende teams, de ontwikkeling van eigenaarschap of leiderschap. 70% van de verandertrajecten mislukt in de implementatiefase. Doodzonde! De kracht van Thaeles ligt in de cruciale verbinding tussen organisatieadvies en de daadwerkelijke implementatie in de praktijk.

Talentontwikkeling

Als je als organisatie erin slaagt het aanwezige talent te ontwikkelen, kun je doorgaans rekenen op meer motivatie van medewerkers. Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling wordt hoog gewaardeerd. Bovendien leidt hoogwaardiger personeel ook tot betere bedrijfsresultaten. 

Voor Thaeles zit de kneep in het daadwerkelijk vormgeven van talentontwikkeling. De praktijk blijkt weerbarstig dus maken we er vooral een natuurlijk proces van dat voortbouwt op wat er in uw organisatie gebeurt. Met coaching ondersteunen we effectief dit proces  waarbij de focus ligt op inzicht in, inzet en het ontwikkelen van de sterke kanten.

Teamontwikkeling en training

Kan de samenwerking binnen uw team beter? Is communicatie een aandachtspunt? Of worden individuele talenten onvoldoende benut? Dan heeft Thaeles daarvoor een set aan uitgekiende methoden tot haar beschikking, variërend van een individuele en teamscan (Profile Dynamics©) tot werktafels en van teamcoaching tot breinproof trainingsprogramma's die snel tot het gewenste resultaat leiden. Het inzichtelijk maken van de verscheidenheid van teamleden is vaak een eerste stap. Daarna leren teamleden ieders kracht te benutten en leggen we een basis voor een ontwikkelingsproces dat leidt tot een verbeterde teamprestatie.

Zoekt u naar mogelijkheden om de kwaliteit van uw management, teams en afdelingen te vergroten. Niet alleen op het gebied van kennis, maar vooral op het snijvlak van competenties, houding en gedrag? Informaar dan naar onze succesvolle mogelijkheden op het gebied van competentiegerichte trainingen op het gebeid van onderlinge communicatie, samenwerken, omgaan met veranderingen, groeimindset, succesvol leidinggeven, persoonlijk leiderschap en eigenaarschap.

Peter Meuter

"Weet je niet waar je moet beginnen? Bel Thaeles maar… die helpen je fantastisch.”

Peter Meuter

Lees de casus >
John Bottenberg

“Esther heeft me geholpen om door te zetten. Ook als het even tegenzat.”

John Bottenberg

Lees de casus >
Queeny Wong

“Het ontwikkeladvies heeft mij geholpen om de draad weer op te pakken.”

Queeny Wong

Lees de casus >