Organisatie- en teamontwikkeling

Medewerkers als succesfactor voor de vooruitgang van uw organisatie

Dat in de huidige tijd veranderen nog de enige constante is, hoeven we u niet meer uit te leggen. Klantwensen veranderen, wet- en regelgeving verandert… wanneer uw organisatie niet meebeweegt of – sterker nog – zelf koers bepaalt, mist u de boot. Medewerkers zijn een cruciale factor in organisatieontwikkeling en –verandering. Dat gaat veel verder dan het creëren van draagvlak of het pareren van weerstand.

Thaeles geeft vorm aan organisatie-, ontwikkelings- en veranderprocessen. Onze aanpak bestaat uit een stevige mix van zakelijkheid, beleving, eenvoud, mens- en resultaatgerichtheid. We zoeken de balans tussen moeten, willen en kunnen. Eigenaarschap is daarin een belangrijk sleutelwoord: als betrokkenen uit zichzelf in beweging komen, met het doel van de organisatie in het vizier, dan gaat een verandering gepaard met minder weerstand en boeken we een resultaat dat ook echt beklijft.

Veel voorkomende vragen op het gebied van organisatie- en teamontwikkeling

  • Hoe zorgen we dat mijn team effectiever gaat samenwerken, met meer begrip voor elkaars persoonlijkheden, talenten en drijfveren?
  • We willen een cultuuromslag maken op houding en gedrag. Hoe krijgen we onze medewerkers hier in mee?
  • Bij onze nieuwe koers past een coachende stijl van leidinggeven. Wat vraagt dat van managers en hoe geven we ze daarvoor bagage mee?
  • Wij gaan werken met zelfsturende teams. Hoe kunnen we teams hier zo goed mogelijk voor toerusten?

Vormgeven aan organisatieontwikkeling en -verandering

Organisaties die koers bepalen, veranderen. Maar veranderen uw medewerkers met u mee? Thaeles brengt beweging. Bijvoorbeeld bij vraagstukken op het gebied van cultuur(verandering), zelfsturende teams, de ontwikkeling van eigenaarschap of leiderschap. 70% van de verandertrajecten mislukt in de implementatiefase. Doodzonde! De kracht van Thaeles ligt in de cruciale verbinding tussen organisatieadvies en de daadwerkelijke implementatie in de praktijk.

Teamprestaties verbeteren

Kan de samenwerking binnen uw team beter? Is communicatie een aandachtspunt? Of worden individuele talenten onvoldoende benut? Thaeles heeft een set aan uitgekiende methoden tot haar beschikking, variërend van een individuele en teamscan (Profile Dynamics©) tot werktafels en van coaching tot training.

Het inzichtelijk maken van de verscheidenheid van teamleden is vaak een eerste stap. Daarna leren teamleden ieders kracht te benutten en leggen we een basis voor een ontwikkelingsproces dat leidt tot een verbeterde teamprestatie.

Talentontwikkeling

Als je als organisatie erin slaagt het aanwezige talent te ontwikkelen, kun je doorgaans rekenen op meer motivatie van medewerkers. Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling wordt hoog gewaardeerd. Bovendien leidt hoogwaardiger personeel ook tot betere bedrijfsresultaten. 

Voor Thaeles zit de kneep in het daadwerkelijk vormgeven van talentontwikkeling. De praktijk blijkt weerbarstig dus maken we er vooral een natuurlijk proces van dat voortbouwt op wat er in uw organisatie gebeurt. Met coaching ondersteunen we effectief dit proces  waarbij de focus ligt op inzicht in, inzet en het ontwikkelen van de sterke kanten.

Teamtrainingen

U zoekt naar mogelijkheden om de kwaliteit van uw management, teams en afdelingen te vergroten. Niet alleen op het gebied van kennis, maar vooral op het snijvlak van competenties, houding en gedrag? Thaeles biedt breinproof trainingsprogramma's die snel tot resultaat leiden. Denk aan trainingen op het gebied van onderlinge communicatie, samenwerken, omgaan met veranderingen, groeimindset, succesvol leidinggeven, persoonlijk leiderschap en eigenaarschap.

Munckhof Groep

“Thaeles is betrokken, zonder geitenwollensokken-gedoe.”

Munckhof Groep

Lees de casus >
Sint Maartenskliniek

“Thaeles gaat sterk uit van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Niet pamperen, iemand direct in de actiemodus zetten.”

Sint Maartenskliniek

Lees de casus >
MeatStreet

“We zijn gaan inzien dat we soms beter €1000,- aan preventie kunnen uitgeven dan dat ook maar één medewerker een week ziek is.”

MeatStreet

Lees de casus >