Vitaliteit, verzuim en inzet spoor 2

Eerst genezen, dan voorkomen

De formatie vitaal houden is voor veel organisaties een uitdaging; verzuim is voor menige werkgever of leidinggevende een hoofdpijndossier. Een hoog ziekteverzuimpercentage met hoge kosten en planningsproblemen tot gevolg, sancties van het UWV, een leidinggevende die als casemanager de regie niet neemt… Los van het feit dat u vanuit de Wet Verbetering Poortwachter de plicht heeft om te zorgen voor een goede en snelle re-integratie, is het ook in uw eigen belang.

Vaak horen we dat verzuim het gevolg is van pech, maar niets is minder waar. Op verzuim hoger dan 2% (en het terugdringen daarvan) heeft u zelf invloed. Thaeles staat voor u klaar met pragmatische oplossingen voor het voorkomen en terugdringen van verzuim. En kan een medewerker niet meer terugkeren naar een baan binnen uw organisatie, dan zorgen we voor re-integratiebegeleiding 2e spoor.

Veel voorkomende vragen op het gebied van vitaliteit, verzuim en inzet spoor 2

  • Ons verzuimpercentage is hoog en we krijgen daar geen grip op. Hoe kunnen we dit gaan bijsturen?
  • Mijn leidinggevenden zijn casemanager, maar weten niet hoe ze kunnen sturen op verzuim en vitaliteit.
  • Ik heb het gevoel dat mijn medewerker dreigt uit te vallen. Wat kan ik doen?
  • Kan deze zieke medewerker nog wel terugkeren in zijn huidige functie?

Re-integratiebegeleiding spoor 2

Heeft u een medewerker die vanwege beperkingen zijn functie niet meer kan uitvoeren en zijn er intern geen mogelijkheden voor een andere baan? Dan bent u als werkgever verplicht om een re-integratietraject spoor 2 op te starten waarbij de werknemer wordt begeleid naar nieuw, passend werk.

Re-integratiebegeleiding spoor 2 bij Thaeles staat synoniem aan een intensief coachingstraject van enkele maanden tot 12 maanden. Hierbinnen is aandacht voor het acceptatieproces van de huidige situatie, het verkrijgen van zicht op interesses, talenten en drijfveren, bemiddeling bij stage of detacheren, het aanleren of aanscherpen van sollicitatievaardigheden en het begeleidien bij het zoeken naar en vinden van passende vacatures.

Arbeidsdeskundig advies

Het aanpakken van verzuim begint bij de wortels. De adviseurs en arbeidsdeskundigen van Thaeles bekijken uw situatie met een frisse, maar kritische blik, doen waar nodig onderzoek (arbeidsdeskundig onderzoek, werkplekonderzoek of een loonwaardemeting) en voorzien u van gedegen adviezen: geen mooie verhaaltjes maar pragmatische ideeën voor veranderingen en concrete interventies.

Ervaring leert dat de oorzaak van verzuim echt niet altijd medisch van aard is. Wellicht is er sprake van een verstoorde relatie, thuis of op de werkvloer? Wordt de combinatie van werk en mantelzorg iemand te veel? Of is de werkplek niet in orde waardoor klachten optreden? Als u de oorzaken weet, is de weg open voor duurzame oplossingen.

Leidinggeven aan verzuim

De houding en het gedrag van een casemanager – meestal de directe leidinggevende - is cruciaal voor een snelle terugkeer naar werk en daarmee het terugdringen van verzuim. Daar is iedereen – werkgever en werknemer – bij gebaat. Maar weet hij wat zijn taken en verantwoordelijkheden zijn? Weet hij wat hij van een zieke medewerker mag verwachten en eisen bijvoorbeeld op het gebied van vervangend werk? Weet hij hoe hij kan sturen op een snelle terugkeer? En – misschien wel het meest belangrijk – gedraagt hij zich ook als casemanager?

Thaeles versterkt leidinggevenden voor hun rol als casemanager. We geven hen de kennis mee, maar bovenal de vaardigheden om deze rol succesvol en met respect voor alle betrokken partijen te vervullen.

Van verzuim naar vitaliteit

Iemand die fit is en lekker in zijn vel zit is beter en langer in staat om zijn werk uit te voeren. Misschien denkt u: “Prima, maar dat is toch de verantwoordelijkheid van de medewerker?” Daar zijn we het niet mee eens! Vitaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Immers, vitaliteit van medewerkers dient uw bedrijfsbelang: u heeft minder last van verzuim of arbeidsongeschiktheid.

Thaeles helpt u als werkgever vorm en inhoud te geven aan verzuimpreventie en vitaliteit. Met een advies, implementatie en begeleiding van een passende aanpak. Maar ook met coaching van individuele medewerkers, gericht op persoonlijke vitaliteit.

Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag op de werkvloer, u kunt er de ogen niet voor sluiten. Uw medewerkers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Als organisatie doet u er goed aan een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon aan te stellen. Bij hem (of haar) kunnen medewerkers terecht wanneer ze te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of een verstoorde arbeidsrelatie. De vertrouwenspersoon maakt problemen bespreekbaar, bemiddelt en draagt bij aan een oplossing.

Sint Maartenskliniek

“Thaeles gaat sterk uit van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Niet pamperen, iemand direct in de actiemodus zetten.”

Sint Maartenskliniek

Lees de casus >
MeatStreet

“We zijn gaan inzien dat we soms beter €1000,- aan preventie kunnen uitgeven dan dat ook maar één medewerker een week ziek is.”

MeatStreet

Lees de casus >
Strabrecht College

"We hebben als organisatie grote stappen gezet. De kern is dat mensen meer regie nemen over hun loopbaan, zelf stappen zetten. Die ontwikkeling past helemaal in de huidige tijd." 

Strabrecht College

Lees de casus >