Assessments

Haal meer rendement uit talent

Je hebt er als werkgever belang bij dat de werkzaamheden in jouw organisatie goed aansluiten bij de kwaliteiten van je medewerkers. Het maakt niet uit of ze al in dienst zijn of solliciteren naar een vacante functie, je wilt graag weten over welke vaardigheden en competenties ze beschikken. En of ze inderdaad de meest geschikte kandidaat zijn voor die ene sleutelfunctie. Assessments helpen je dit in kaart te brengen en geven je een valide onderbouwing om meer rendement te halen uit de ontwikkeling van talent in jouw organisatie.

Afhankelijk van de vraagstelling bestaat een assessment bij Thaeles uit meerdere beproefde vragenlijsten, onderzoeken en rollenspelen. Het geheel wordt begeleid door een van onze A&O psychologen en afgesloten met een concreet ontwikkel- of selectieadvies. Een assessment kan op elk functieniveau worden ingezet, de vorm en inhoud van het programma passen wij hierop aan.

De opbrengsten van assessments

 • Inzicht in de ontwikkelbaarheid van vaardigheden en competenties van jouw medewerker
 • Antwoord op de vraag of een medewerker in staat is door te groeien naar een leidinggevende functie binnen de organisatie
 • Ondersteuning in de benoeming van nieuw talent op kritische functies in je organisatie
 • Richting aan de ontwikkelstrategie van je organisatie
 • Voorkomen van stagnatie en uitval door vroegtijdig zicht te hebben op het loopbaanpotentieel van een medewerker in jouw organisatie
 • Een geconsolideerd beeld of een team de juiste competenties en samenstelling heeft om een verandering succesvol vorm en inhoud te geven
   

Lees hieronder meer over de verschillende assessments die Thaeles uitvoert of over hoe een assessmentdag bij ons eruit ziet. En wil je graag meer weten over assessments via Thaeles? Stuur ons een mailtje, bel ons of vul het onderstaande contactformulier in. Wij staan klaar om je verder te helpen!

Assessments


Assessments

Als werkgever is het cruciaal dat medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn, en vice versa. Het is daarom essentieel om te weten in hoeverre kwaliteiten, drijfveren en competenties aanslutien bij de functie en wat het ontwikkelpotentieel van een werknemer is. Thaeles biedt diverse assessmentprogramma's om je van deze waardevolle informatie te voorzien, waaronder individuele assessments, team assessments, capaciteitenonderzoek, competentieonderzoek en loopbaanchecks. 

Assessments worden door ons uitgevoerd conform de NIP-code (Nederlands Instituut Psychologen). We stemmen eerst met jou als opdrachtgever (telefonisch) de onderzoeksvraag en de aandachtspunten af en maken afspraken over het proces, de doorlooptijd en de terugkoppeling.

Voorafgaand aan het assessment ontvangt de deelnemer een persoonlijke uitnodiging met informatie over de onderdelen en links naar vragenlijsten. De assessmentdag zelf omvat een cognitieve capaciteitentest, rollenspelen, een competentiegericht interview en eindigt met een terugkoppelgesprek. De rapportage, conform NIP, wordt pas naar de werkgever doorgestuurd na goedkeuring door de deelnemer.

Individuele assessments
Deze omvatten ontwikkelassessments en loopbaanassessments. Een ontwikkelassessment biedt inzicht in werk- en denkniveau, vaardigheden, competenties, drijfveren, gedrag en motivatie via online vragenlijsten, tests, criteriumgerichte interviews en rollenspellen. Dit helpt bij het opstellen van toekomstplannen voor medewerkers, zowel bij het betreden van een nieuwe functie als bij het streven naar een nieuwe rol binnen de organisatie.

Een selectieassessment beantwoordt vragen over de geschiktheid van een kandidaat voor een specifieke functie. Het biedt een helder overzicht van persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en interesses, ondersteund door tests en interviewmethoden.

Teamassessment
Het teamassessment richt zich op de ontwikkelbaarheid van meerdere medewerkers, teams of bedrijfsonderdelen in relatie tot de organisatiekoers. Cognitieve capaciteitenonderzoeken meten algemene intelligentie, terwijl competentieonderzoeken werkgerelateerde competenties zoals prestatiemotivatie, plannen en organiseren, en samenwerken beoordelen. De rapportage kan gericht zijn op selectie of ontwikkeling.

Cognitief capaciteitenonderzoek
Dit meet meet het vermogen tot leren, redeneren, omgaan met nieuwe situaties en probleemoplossing, en biedt inzicht in algemene intelligentie en denkniveau.

Competentieonderzoek
In deze onderzoeken evalueren we werkgerelateerde vaardigheden, zoals prestatiemotivatie, plannen en organiseren, samenwerken, flexibliteit enz. De rappportage kan gericht zijn op selectie of ontwikkeling.

Assessmentdag

Assessmentdag

Hoe ziet de assessmentdag bij Thaeles er uit?

Je gaat deelnemen aan een selectie- of ontwikkelassessment. Wat betekent dat en hoe gaat dat in zijn werk?

Een assessment gaat antwoord geven op de vraag in hoeverre je voldoet aan de gevraagde competenties van de beoogde functie (selectie-assessment) of welke competenties je mogelijk kunt ontwikkelen (ontwikkelassessment).

Allereerst ontvang je een uitnodigingsmail van Thaeles met daarin het volgende:

 • Een datum en tijdstip van het assessment met het adres van de locatie van Thaeles en naam van de psycholoog die het assessment verzorgt.
 • Een oefenlink waarmee je je kunt voorbereiden op de cognitieve test. Een cognitieve test is een algemene beoordeling van het werk- en denkniveau en de waarschijnlijkheid waarmee je goed presteert in de beoogde functie.
 • Linken voor diverse vragenlijsten (bijvoorbeeld persoonlijkheid, drijfveren, waarden en/of leiderschap). Deze vragenlijsten kun je thuis, op een voor jou geschikt moment, maken.


Op de afgesproken dag en tijdstip meldt je je op de locatie van Thaeles. Er zal een kort kennismakingsgesprek plaatsvinden met de psycholoog. Tijdens het dagdeel vindt plaats:

 • Een cognitieve test
 • Eén of twee rollenspelen (afhankelijk van de functie en gericht op gedrag en houding)
 • Een competentiegericht interview (gericht op de ervaringen die je in de praktijk heeft meegemaakt). 


De duur van een assessment is over het algemeen 4 uur, een dagdeel. Na afloop van dit dagdeel wordt een korte terugkoppeling gegeven over de resultaten.

Vervolgens stelt de psycholoog een individuele rapportage op met een helder advies. Conform de code voor het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) zal deze rapportage eerst naar jou worden gestuurd. Pas bij jouw goedkeuring wordt deze doorgestuurd naar de organisatie.

Kom in contact

Heb je een vraag of wil je graag een specifieke situatie bespreken met een van onze mensen? Vul hieronder je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact op.