Intervisie

Ontwikkelen met zelfreflectie

Ontdek onze succesvolle intervisie-aanpak, speciaal ontworpen voor incompany (management)teams die streven naar beter functioneren en meer efficiëntie. We bieden ook speciale intervisiebijeenkomsten voor mensen met vergelijkbare functies, maar uit verschillende organisaties.

Intervisie is een waardevol instrument voor deskundigheidsbevordering door middel van reflectie. Bij elke bijeenkomst staat een casus uit jouw eigen praktijk, of die van een collega, centraal. Dit daagt je uit om je eigen gedrag, gedachten en gevoelens te onderzoeken. Het onthult de diepere lagen van jouw motieven, normen, waarden en professionele gedrag.

Onze ervaren intervisors leiden elke bijeenkomst en moedigen deelnemers aan om de juiste vragen te stellen. Deze vragen stimuleren een innerlijke dialoog en leiden tot nieuwe inzichten over je denkpatronen en handelen. Door samen gedachten en ideeën uit te wisselen en op elkaar te reflecteren, kun je deze nieuwe inzichten integreren in de praktijk.

Elke bijeenkomst richt zich op één specifieke casus. Voorafgaand aan de sessie bespreekt de intervisor de casus met de inbrenger en kiest de intervisiemethode die hier het beste bij past. Dankzij onze ruime ervaring met verschillende intervisiemethoden kunnen we de aanpak aanpassen aan het vraagstuk en de persoonlijke voorkeur van de inbrenger. We kunnen ook specifieke thema's behandelen die voor iedereen relevant zijn tijdens de intervisiebijeenkomsten.

Wil je meer weten over intervisie via Thaeles? Bel of mail ons of neem contact op via het contactformulier hieronder

Intervisie


Intervisie bestuurders (NVZD)

Voor bestuurders, vaak werkzaam in solistische functies, zijn intervisiebijeenkomsten van onschatbare waarde. Hier krijg je de gelegenheid om kennis, ervaringen en dilemma's te delen en om gespiegeld te worden door vakgenoten. Elke bijeenkomst draait om een casus uit jouw praktijk of een centraal thema dat voor iedereen relevant is. Tijdens deze sessies reflecteer je op je eigen gedrag, gedachten en gevoelens, waardoor je inzicht krijgt in jouw motieven, normen, waarden en professioneel handelen.

Onze intervisieaanpak is veelzijdig, met verschillende intervisiemethoden die we toepassen op basis van de behoeften en voorkeuren van de casusinbrenger. Onze ervaren intervisors dagen deelnemers uit om de juiste vragen te stellen, waardoor je een diepgaande dialoog met jezelf aangaat en nieuwe inzichten opdoet over jouw bestuurlijke denkwijze en handelen. Dit alles vindt plaats in een veilige omgeving waar je kunt leren van elkaars ervaringen en gedachten.

Accreditatie NVZD

De intervisiegroepen onder begeleiding van Thaeles voldoen aan de hoge standaard die de NVZD aan externe intervisoren stelt. Jouw deelname past daarmee binnen het accreditatieproces. De accreditatie bij de NVZD is echter geen voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de intervisie. Zoek je als bestuurder de mogelijkheid om te kunnen uitwisselen met vakgenoten en wil je reflecteren op jouw eigen functioneren, dan ben je van harte welkom.

Aanmelding

Wil je deelnemen of heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@thaeles.nl of bel ons op 077 - 465 07 85. We plannen graag een individueel kennismakingsgesprek in om jouw verwachtingen en mogelijkheden te bespreken. Bij het samenstellen van intervisiegroepen houden we rekening met verschillende factoren, zoals onderlinge bekendheid, diversiteit en regiospreiding.

Praktische informatie

  • Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 deelnemers. Elke intervisiegroep wordt begeleid door een vaste intervisiebegeleider van Thaeles.
  • We organiseren ongeveer 6 bijeenkomsten per jaar op een vaste locatie.
  • Onze intervisiegroepen zijn actief in Limburg, Zuidoost-Brabant en Utrecht. Bij een nieuwe groep wordt gezocht naar een centrale plaats voor de deelnemende bestuurders.

Ervaringen

Ervaringen van enkele bestuurders: 

  • “Ik beschouw de intervisiegroep als een waardevolle bron van kennis en ervaring. In alle veiligheid bespreken we strategische thema's en dilemma's, en wisselen we vragen en ervaringen uit. Ik ben nu al ruim 5 jaar deelnemer en elke bijeenkomst heeft tot op heden meerwaarde geboden.”
  • De intervisor hanteert goed uitgelegde spelregels die de kwaliteit van de bijeenkomst waarborgen en voorkomen dat we afdwalen naar minder relevante onderwerpen.”
  • Esther begeleidt ons op een prettige manier, scherp, eerlijk en direct. Ze schroomt niet om te prikkelen, maar altijd met respect voor de mens en met behoud van ieders waarde​”

Incompany intervisie

Mogelijk loopt de communicatie of samenwerking binnen een team of afdeling niet optimaal of heb je het idee dat er meer uit te halen is. Onze intervisie aanpak is dan een mooie stap om hier verbetering in aan te brengen. Laagdrempelig en altijd gericht op verbetering die morgen toepasbaaar is in de praktijk. 

Met het team en deelnemers bekijken we waar de knelpunten exact liggen en we sluiten met de intervisie het liefst aan op de  bestaande praktijk van bijvoorbeeld werkoverleg, teamsessies en bilats om nieuwe stappen te kunnen zetten. We doen dat op basis van waarneming door ervaren intervisoren (vlieg op de muur) om te bekijken wat er speelt en om de situatie in kaart te brengen. En op basis van reflectie zodat situaties direct benoemd en opgepakt kunnen worden.

 

Kom in contact

Heb je een vraag of wil je graag een specifieke situatie bespreken met een van onze mensen? Vul hieronder je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact op.