“Het assessment gaf ons een nog realistischer beeld van wat onze medewerkers kunnen en vooral willen. Een mooi uitgangspunt voor een organisatie die haar medewerkers ruimte en mogelijkheden wil bieden.”

Hoera Kindercentra

Werken aan talentontwikkeling bij Hoera kindercentra

Rondetafelgesprek met Hoera kindercentra over de uitdagingen in de branche en de investering in medewerkers

Hoe gaat Hoera kindercentra om met de uitdagingen van deze tijd? Een periode waarin de ‘traditionele’ verhoudingen tussen onderwijs en kinderopvang veranderen. En waarin de vraag naar opvang stijgt en de personeelstekorten toenemen. Er lijkt behoefte te ontstaan voor nieuwe initiatieven en concepten.

Tijd dus voor een rondetafelgesprek met onze klant Hoera kindercentra waar onder andere professionalisering en talentontwikkeling de insteek zijn om deze uitdagingen aan te gaan. Bij ons schuiven aan: Rudie Peeters (Directeur-bestuurder), Monique Kerpen (Hoofd Kwaliteit en Communicatie) en Sharon Hendriks (Locatiemanager Maasbree).

Kinderopvang, een jonge branche

“De branche Kinderopvang, waarin Hoera opereert, is nog relatief jong. Pas in 2005 werd de Wet Kinderopvang ingevoerd en zijn in de sector duidelijke kaders en eisen gesteld. In 2018 volgde de Wet innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en werden verdere kwaliteitseisen ingevoerd.” legt Rudie Peeters uit. Door de emancipatie gingen steeds vaker beide partners werken en nam de vraag naar kinderopvang sterk toe. Ook ontstond het besef dat de kinderopvang een aandeel heeft in de opvoeding en het begeleiden van de ontwikkeling van kinderen. “Kinderopvang ging van ‘iets voor erbij en georganiseerd door vrijwilligers’ naar een onmisbaar onderdeel in onze samenleving, waar professionals een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de burgers van de toekomst. Een wereld van verschil.”

Lang nog was er een onderscheid tussen de peuterspeelzaal en de kinderopvang. De eerste werd gezien als voorbereiding op de basisschool, terwijl de ander werd gezien als een vervangende plek voor thuis, als de ouders aan het werk waren. Op de peuterspeelzaal werden er daarom gerichte activiteiten aangeboden, zodat kinderen al kennis konden maken met materialen, spellen, activiteiten en liedjes. Ze leerden ook om met andere kinderen te spelen, speelgoed te delen en op hun beurt te wachten. In eerste instantie werd hier bij de kinderopvang minder gericht aandacht aan besteed. Op een gegeven moment kwam het besef dat een deel van de kinderen wel voorbereiding kreeg op de basisschool, maar een ander deel niet. En natuurlijk wil je dat alle kinderen met gelijke kansen aan de basisschool kunnen beginnen. Er kwam meer aandacht voor een ‘gelijke start’ op de basisschool voor alle kinderen. Want wie met een achterstand begint, loopt deze nog maar moeilijk in.

“Dat besef heeft tot een andere dynamiek geleid.” vult Monique Kerpen aan. “Al in 2008 hebben we bij Hoera de keuze gemaakt om peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang met elkaar te integreren. Voor ons zijn alle kinderen gelijk en ze verdienen allemaal dezelfde aandacht en hetzelfde programma. Pas veel later werd dit integreren (harmonisatie) een wettelijke verplichting. In 2018 trad de Wet Harmonisatie kinderopvang in werking. Zo heeft door de jaren heen de behoefte aan professionalisering en de aandacht voor kwaliteit een enorme vlucht genomen.”

Samen geven we vorm

Omdat de kinderopvang nauw verbonden is met het onderwijs, vraagt dit om een steeds intensievere samenwerking. Volledig gericht op een optimale omgeving voor kinderen. Alle locaties van Hoera bevinden zich in basisscholen en daarmee is de organisatie een voorloper in deze ontwikkelingen. “Samen zorgen we voor stabiliteit, brede mogelijkheden en een doorlopende ontwikkellijn. We vinden het daarbij heel belangrijk dat de kinderopvang en het onderwijs hier vanuit gelijkwaardigheid – en ieder vanuit hun eigen expertise – een bijdrage aan leveren. Juist door ieders kracht te benutten heeft de samenwerking zoveel meerwaarde.”

De kinderopvang is dus voortdurend in beweging. Denk aan de professionalisering, strengere kwaliteitseisen, een grotere rol in opvoeding en ontwikkeling, een steeds belangrijkere rol in ‘vroegsignalering’ van kwetsbare kinderen en gezinnen. Door deze ontwikkelingen heeft ook het vak van de pedagogisch medewerker een verandering doorgemaakt. Dit alles vraagt om zelfbewuste professionals en een leidinggevend kader dat haar rol kan pakken.

“We willen dat iedereen met plezier naar Hoera komt en dat geldt zeker voor onze medewerkers. Hoe beter zij in hun vel zitten en hoe beter zij zijn toegerust, hoe meer ze kunnen betekenen voor kinderen en ouders.” zegt Monique Kerpen. “Met ons Kwaliteitsteam ondersteunen we medewerkers in hun professioneel handelen. Met duidelijke kaders, ondersteuning door onze pedagogisch coaches, trainingen en nascholingen. Zo laten we als organisatie zien dat we hun vak serieus nemen. De pedagogisch medewerkers maken tenslotte het verschil.”

Ontwikkelassessments als start

Om in te spelen op de groei van de organisatie en om ruimte te geven voor ontwikkeling, werd ook nagedacht over aanpassingen in het functiehuis voor de leidinggevende functies. Elvie Giezenaar, psycholoog binnen Thaeles, werd betrokken bij het vaststellen van de passende competenties per functie. Vervolgens werd besloten om aan alle leidinggevenden de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van een ontwikkelassessment om inzicht te krijgen in kwaliteiten, aandachtsgebieden en werk- en denkniveau, om zo samen te bepalen wie er het beste past op welke plek in de organisatie.

“Het assessment gaf ons een nog realistischer beeld van wat onze medewerkers kunnen en vooral willen. Een mooi uitgangspunt voor een organisatie die haar medewerkers ruimte en mogelijkheden wil bieden.” legt Rudie Peeters uit. 

Deelnemer van het eerste uur, Sharon Hendriks voegt daaraan toe: “Bij het assessment leerde ik mezelf nog beter kennen en kreeg ik bepaalde inzichten. Sommige inzichten kunnen soms moeilijk zijn, maar ik denk dat je er ook heel veel van kunt leren. Mij heeft het in ieder geval geholpen bij de vervolggesprekken binnen Hoera en het bespreken van mijn nieuwe rol als locatiemanager.” 

“Door het uitgebreide competentiegericht interview tijdens het assessmentdagdeel krijg ik een goede indruk van de kandidaat, maar krijgt de kandidaat ook zelf inzicht. Vaak valt dan het spreekwoordelijk kwartje en zien ze hoe zaken zich tot elkaar verhouden waardoor er beter inzicht komt in zichzelf en wat ze eigenlijk echt willen in hun loopbaan.” vult Elvie Giezenaar aan.

“Door op een constructieve manier – en vanuit een positieve kant belicht – op zoek te gaan naar ieders ontwikkelpunten hebben zowel de medewerkers als Hoera iets concreets in handen om op door te bouwen. Hier spelen we op in bij het beschikbaar komen van functies en het aanbieden van opleidingen.” aldus Monique Kerpen. “Een absolute must in deze uitdagende tijden.” voegt Rudie Peeters toe. “Het biedt Hoera kindercentra extra mogelijkheden om haar professionele rol en positionering vorm te geven. Samen zorgen we voor verankering binnen de organisatie en gaan we voor een duurzame samenwerking.”


Context info

Hoera kindercentra
“Onze missie? Het professioneel opvoeden en begeleiden van kinderen in hun eigen wijk of dorp, waarbij elk kind voor ons uniek en welkom is. Dit doen we met een positief pedagogisch klimaat, lokale samenwerkingen en maatschappelijke betrokkenheid.”

Hoera zorgt ervoor dat kinderen zich veilig, prettig en vertrouwd kunnen voelen. Zo creëren we een fundament waarin kinderen de ruimte krijgen om op onderzoek uit te gaan, te ontdekken en spelenderwijs te leren. De ruim 350 medewerkers van Hoera zorgen voor deze sterke basis. Daarom is zicht krijgen op talent en persoonlijke ontwikkeling ook zo belangrijk binnen de organisatie.

Fast facts:
40 vestigingen in Limburg
350+ medewerkers
4000 kinderen
opgericht in 1988

Uitdagingen in de toekomst

Zoals iedere organisatie staat ook Hoera voor een aantal uitdagingen in de toekomst, maar deze uitdagingen zijn ook direct een mooie kans om te bepalen hoe je je als organisatie in de markt positioneert. Een aantal zaken kwamen tijdens het gesprek aan bod:

  • Het personeelstekort houdt heel Nederland in zijn greep. Zo ook bij Hoera kindercentra. Kunnen ze straks nog wel alle ouders bedienen? En hoe zorgen ze ervoor dat de kwaliteit geborgd blijft? Hoera speelt daarop in door zich te profileren als een moderne werkgever met een overtuigende positionering. Het traject voor de medewerkers is een eerste, belangrijke stap.
  • Hoera is nu al aan het kijken hoe ze tijdig kunnen inspelen op de veranderingen in de wetgeving ten aanzien van de kindertoeslag. Een mooie kans om opvang en ontwikkeling voor nog meer kinderen aan te kunnen bieden.
  • Omdat de verhouding tussen onderwijs en kinderopvang gaat veranderen, kiest Hoera voor innovatie en samenwerking met partners. Hoera speelt hierop in door nu al aan de slag te gaan met het bedenken en uitvoeren van nieuwe concepten.

Gesprekspartners

Rudie Peeters - Directeur-bestuurder Hoera kindercentra
Monique Kerpen - Hoofd Kwaliteit en Communicatie Hoera kindercentra
Sharon Hendriks - Locatiemanager Maasbree Hoera kindercentra
Elvie Giezenaar - Senior adviseur Thaeles / A&O Psycholoog

Het ontwikkelassessment in het kort

  • Als start van de ontwikkelassessments bepalen we samen met de opdrachtgever welke competenties getest gaan worden.
  • De betrokken medewerkers worden per mail uitgenodigd voor een assessmentdagdeel. In de uitnodiging vinden zij een link om zich voor te bereiden op de cognitieve capaciteitentest en links voor diverse vragenlijsten die ze thuis op een geschikt moment kunnen invullen.
  • Tijdens het assessmentdagdeel maakt de medewerker de cognitieve capaciteitentest. Vervolgens vindt een rollenspel plaats aan de hand van een casus en een competentiegericht interview met een psycholoog.
  • Na afloop van het assessment gaat de psycholoog aan de slag met het maken van een rapportage. In de rapportage worden talenten en ontwikkelpunten beschreven en in hoeverre de medewerker voldoet aan gevraagde competenties. Er volgt een concreet advies.
  • De rapportage wordt opgestuurd naar de medewerker en eventueel op sommige onderdelen nader toegelicht.
  • Na goedkeuring van de medewerker wordt de rapportage opgestuurd naar de organisatie. Indien gewenst kan er een nabespreking plaatsvinden.

Andere interessante cases

Preventieve coaching bij EP:Tummers

“Gelukkig stond mijn werkgever open voor een gesprek”

Preventieve coaching bij EP:Tummers

Lees de casus >
Hoera Kindercentra

“Het assessment gaf ons een nog realistischer beeld van wat onze medewerkers kunnen en vooral willen. Een mooi uitgangspunt voor een organisatie die haar medewerkers ruimte en mogelijkheden wil bieden.”

Hoera Kindercentra

Lees de casus >
Peter Meuter

"Weet je niet waar je moet beginnen? Bel Thaeles maar… die helpen je fantastisch.”

Peter Meuter

Lees de casus >