Blog & Nieuws

Blijf op de hoogte!

Werk

Reparatie en bekorting loonsanctie

Een loonsanctie kan door UWV worden opgelegd als men daar van mening is dat het verzuimdossier dat is ingediend administratief niet op orde is, of als er in de begeleiding van de zieke medewerker dingen niet of te laat zijn ingezet, denk daarbij aan de arbeidsdeskundige die na een aanpassing van de belastbaarheid weer mee moet kijken naar de mogelijkheden, of het tweede spoor traject dat niet is ingezet. Ook kan de ingezette re-integratie als inhoudelijk onvoldoende beoordeeld worden. Dit wordt allemaal beoordeeld in de zogenaamde RIV-toets.

Lees meer
Werk

Re-integratie zieke werknemers levert regeldruk op bij bedrijven

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in opdracht van de Tweede Kamer op 13 augustus 2023 het rapport ‘MKB Indicatorenbedrijven’ uitgebracht. Eén van de onderwerpen die uit dit rapport naar voren komt zijn de verplichtingen voor werkgevers bij het re-integratieproces van zieke werknemers. 

Lees meer
Werk

Samen van werkstress naar werkplezier

(Ver)binding!

Dit jaar wordt de Week van de Werkstress voor de 10e keer georganiseerd en vindt plaats in de week van 13 tot en met 17 november 2023.

Het thema is (ver)binding, waarbij de focus ligt op arbeidsmarktkrapte, hybride werken en sociale veiligheid. Deze ontwikkelingen hebben invloed op onze professionele sociale relaties. Het hebben van veilige sociale relaties is een belangrijke psychologische basisbehoefte en daarmee een voorwaarde voor werkplezier en mentale werkgezondheid. Nu de stijging van psychisch ...

Lees meer
Werk

De voorziening externe Jobcoach

Het UWV heeft de mogelijkheid om voorzieningen, oftewel hulpmiddelen, toe te kennen aan mensen die (gaan) werken met beperkingen en in de praktijk gaan ervaren hoe dat is.

De inzet van jobcoaches is daarbij een mooie ondersteuning. Externe jobcoaches helpen werknemers (en hun werkgevers) om het werk beter te kunnen uitvoeren.

Lees meer
Werk

Het geheim van een succesvol outplacement traject

Afscheid moeten nemen van een of meer medewerkers… Vraag een willekeurige werkgever of leidinggevende en de kans is groot dat hij ontslag noemt als een van de moeilijkste facetten van het werkgeverschap. Joep Simons, adviseur bij Thaeles, herkent dit. “In films en series zie je vaak van die botte bazen – zonder een greintje empathie - die heel hard ‘you’re fired’ brullen en een biertje opentrekken alsof er niks gebeurd is, maar die kom ik in de praktijk maar zelden tegen. En maar goed ook. Wat ik wél zie, is dat veel leidinggevenden worstelen met ontslag. "

Lees meer
Werk

Verzuim door werkdruk | herken jij de stresssignalen?

Verzuim door werkdruk duurt gemiddeld 38 dagen, maar liefst 2x zo lang als verzuim door andere oorzaken. Alle reden dus om alert te zijn op stresssignalen. Maar wat zijn die signalen?

De belangrijkste 3 zijn piekeren, lusteloosheid en gespannenheid. Deze signalen zijn vaak voorafgaand aan het verzuim aanwezig, maar ze springen niet altijd evenveel in het oog.