Re-integratie en spoor 2

Eerst genezen, dan voorkomen

De formatie vitaal houden is voor veel organisaties een uitdaging; verzuim is voor menige werkgever of leidinggevende een hoofdpijndossier. Een hoog ziekteverzuimpercentage met hoge kosten en planningsproblemen tot gevolg, sancties van het UWV, een leidinggevende die als casemanager de regie niet neemt… Los van het feit dat u vanuit de Wet Verbetering Poortwachter de plicht heeft om te zorgen voor een goede en snelle re-integratie, is het ook in uw eigen belang.

Vaak horen we dat verzuim het gevolg is van pech, maar niets is minder waar. Op verzuim hoger dan 2% (en het terugdringen daarvan) heeft u zelf invloed. Thaeles staat voor u klaar met pragmatische oplossingen voor het voorkomen en terugdringen van verzuim. En kan een medewerker niet meer terugkeren naar een baan binnen uw organisatie, dan zorgen we voor re-integratiebegeleiding 2e spoor.

Onze aanpak:

  • Inzet van gecertificeerde adviseur en arbeidsdeskundigen
  • Intensief maatwerktraject per deelnemer, zowel fysiek als online
  • Poortwachterproof programma 2de spoor, geen sancties
  • 24/7 toegang tot gevalideerd instrumentarium
  • Gedegen terugkoppeling en rapportages

Veel voorkomende vragen op het gebied van verzuim en inzet tweede spoor

  • Ons verzuimpercentage is hoog en we krijgen daar geen grip op. Hoe kunnen we dit gaan bijsturen?
  • Mijn leidinggevenden zijn casemanager, maar weten niet hoe ze kunnen sturen op verzuim en vitaliteit.
  • Ik heb het gevoel dat mijn medewerker dreigt uit te vallen. Wat kan ik doen?
  • Kan deze zieke medewerker nog wel terugkeren in zijn huidige functie?

 

Meer weten over hoe je met een open gesprekscultuur en coaching, uitval door stress kunt voorkomen? 
Lees dan het artikel 'Druk, drukker.... burn out' in ons nieuwe magazine

Meer weten over alles waar je als werkgever mee te maken krijgt? 
Lees dan het artikel 'Van langdurig verzuim, naar nieuw perspectief' in ons nieuwe magazine

Meer informatie?

Re-integratiebegeleiding tweede spoor

Heeft u een medewerker die vanwege beperkingen zijn functie niet meer kan uitvoeren en zijn er intern geen mogelijkheden voor een andere baan? Dan bent u als werkgever verplicht om een re-integratietraject 2de spoor op te starten waarbij de werknemer wordt begeleid naar nieuw, passend werk. De aangeboden 2de spoor activiteiten zijn intensief en voldoen aan de toetsingsvoorwaarden van het UWV.

Re-integratiebegeleiding 2de spoor bij Thaeles staat synoniem aan een intensief coachingstraject van enkele maanden tot 12 maanden, in de meeste gevallen in de 2de ziektewet jaar WVP. Hierbinnen is richting medewerker aandacht voor het acceptatieproces, het verkrijgen van zicht op interesses, talenten en drijfveren, bemiddeling bij stage of detacheren, het aanleren of aanscherpen van sollicitatievaardigheden en het begeleiden bij het zoeken naar en vinden van passende vacatures. 

De uitvoering van spoor 2 is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als werkgever ontvangt u uiteraard periodiek de rapportages omtrent de voortgang zodat uw WVP dossier correct kan worden opgemaakt en een eventuele WIA aanvraag goed kan worden doorlopen.

 

Coaching en bedrijfspsycholoog

Vanuit de arbeidsmarkt is er een toenemende vraag naar de inzet van een coach, (toegepast) psycholoog of bedrijfspsycholoog. De expertise van deze professional ligt in het analyseren en ondersteunen van het volledig werkpotentieel van werknemers. Op en buiten de werkvloer zijn er obstakels die de medewerker liever niet met u als werkgever deelt maar wel met een bedrijfspsycholoog/coach besproken kunnen worden.  Denk aan persoonlijke uitdagingen, werk(on)zekerheid, zorgen rond relaties of lichamelijke klachten zoals vermoeidheid of hoofdpijn dat mogelijk leidt tot verzuim. Eventuele onvrede of onrust kan meerdere oorzaken hebben.

Thaeles helpt de werknemer om regie te (her)pakken op het eigen werk. Met als doel een betere balans tussen werk en privé, voorkomen van uitval en beter om te kunnen gaan met tegenslagen. Daarom is het voor u als werkgever plezierig om de beschikking te hebben over een (toegepast) psycholoog of bedrijfspsycholoog die op afroep ingezet kan worden.

Het is mogelijk om een intakegesprek met een bedrijfspsycholoog op meerdere manieren aan te vragen; dit kan via een manager, bedrijfsarts of rechtstreeks.Neem contact met ons op en bekijk wat wij voor u kunnen betekenen.

Preventieve coaching bij EP:Tummers

“Gelukkig stond mijn werkgever open voor een gesprek”

Preventieve coaching bij EP:Tummers

Lees de casus >
Hoera Kindercentra

“Het assessment gaf ons een nog realistischer beeld van wat onze medewerkers kunnen en vooral willen. Een mooi uitgangspunt voor een organisatie die haar medewerkers ruimte en mogelijkheden wil bieden.”

Hoera Kindercentra

Lees de casus >
Peter Meuter

"Weet je niet waar je moet beginnen? Bel Thaeles maar… die helpen je fantastisch.”

Peter Meuter

Lees de casus >