Blog & Nieuws

Blijf op de hoogte!

Werk

Wat houdt Spoor 2 re-integratie in?

Ruim 20 jaar zijn we actief bij verandering in werk. Zowel in loopbaancoaching, outplacement, maar ook in de verzuimbegeleiding ondersteunen we dagelijks medewerkers in organisaties, veelal in Spoor 2 re-integratietrajecten, kortweg; Spoor 2. Ondanks dat de vraag naar deze trajecten toeneemt, een gemakkelijk vak is het niet en dat mag best weleens gezegd worden.

Werkgevers ervaren Spoor 2 vaak als een (kostbare) formaliteit om aan de regels te voldoen. Dat is belangrijk in Spoor 2 maar ook inhoudelijk is het een uitdagende opdracht die om expertise vraagt. We leggen uit wat het inhoudt, Spoor 2 re-integratie. En wat het voor zowel medewerker als werkgever betekent.

Lees meer
Ontwikkeling

Loopbaanontwikkeling en -verandering

Een moment van bezinning in de zomer?

 

De zomerperiode kan naast ontspanning ook een uitstekend moment zijn voor bezinning en reflectie. Genietend van een welverdiende vakantie ontstaan vaak in de kantlijn vragen zoals: "Zit ik nog goed in mijn huidige rol?" en "Wat mis ik of wat wil ik nog bereiken tot aan het einde van dit jaar?" Dit natuurlijke moment van bezinning is een uitgelezen kans om in gesprek te gaan over loopbaan-ontwikkeling en -verandering.

Lees meer
Arbo

Wisselen van Arbo-dienst?

Gun jezelf de ruimte. 

Met de vakantie in het vooruitzicht, zal nadenken over je arbodienst misschien niet de hoogste prioriteit hebben. Toch kan het interessant zijn om jezelf de komende maanden wat meer ruimte te bieden en te bekijken met wie je komend jaar afspraken gaat maken over jouw arbodienstverlening. Wie weet ben je heel tevreden, maar wil je toch het aanbod in de markt met elkaar vergelijken. Of ben je op zoek naar een net iets andere aanpak? 

Lees meer
Werk

Outplacement

Afscheid nemen van een van je medewerkers. Het overkomt elke werkgever wel een keer, maar het is en blijft een van de lastigste facetten van werkgeverschap. In films en series zie je vaak van die botte bazen, die mensen ontslaan alsof het niks is. Maar die werkgevers komen wij in de praktijk maar zelden tegen. Wel werkgevers die worstelen met ontslag. Outplacement, een 'van-werk-naar-werk-traject' kan het leed van ontslag verzachten.

Lees meer
Ontwikkeling

Wat wil je nu echt? Ga eens in gesprek met een loopbaancoach.

Wat doe je op het moment dat je vastloopt in je baan, je een carrièreswitch wil maken of je gewoon wilt groeien als professional? We vroegen het aan onze nieuwe collega Roozs Abbas. Zij deelt graag haar persoonlijke verhaal over wat het loopbaantraject haar heeft gebracht.

“Al vrij snel na het behalen van mijn diploma ben ik de arbeidsbemiddeling ingerold. Jarenlang heb ik met plezier mijn weg gevonden tussen de vacatures en kandidaten. Tot het moment...

Lees meer
Werk

Reparatie en bekorting loonsanctie

Een loonsanctie kan door UWV worden opgelegd als men daar van mening is dat het verzuimdossier dat is ingediend administratief niet op orde is, of als er in de begeleiding van de zieke medewerker dingen niet of te laat zijn ingezet, denk daarbij aan de arbeidsdeskundige die na een aanpassing van de belastbaarheid weer mee moet kijken naar de mogelijkheden, of het tweede spoor traject dat niet is ingezet. Ook kan de ingezette re-integratie als inhoudelijk onvoldoende beoordeeld worden. Dit wordt allemaal beoordeeld in de zogenaamde RIV-toets.

Lees meer
Arbo

Thaeles Arbo gecertificeerd

Feestelijk nieuws! Thaeles Arbo is officieel gecertificeerd!

Wij zijn blij en trots dat we mogen delen dat Thaeles Arbo na een intensief traject van maanden het officiële certificaat heeft behaald!

Lees meer
Arbo

Waarom preventief coachen zinvol is

Beroepsziekte nr.1, Burn-Out

Burn-out en de mate van klachten tijdens een burn-out, zijn nog nooit zo hoog geweest. Met name jonge werknemers en hoog opgeleiden ervaren een hoge mate van werkdruk, waardoor ze steeds vaker verzuimen. Uit een recent onderzoek van TNO zijn een duidelijke conclusies te lezen.

Lees meer
Werk

Re-integratie zieke werknemers levert regeldruk op bij bedrijven

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in opdracht van de Tweede Kamer op 13 augustus 2023 het rapport ‘MKB Indicatorenbedrijven’ uitgebracht. Eén van de onderwerpen die uit dit rapport naar voren komt zijn de verplichtingen voor werkgevers bij het re-integratieproces van zieke werknemers. 

Lees meer
Ontwikkeling

Week van de werkstress:

Onderhoudstips voor ons brein

Ons belangrijkste instrument om productief, gelukkig en gezond te zijn is ons brein. Het probleem is alleen dat maar weinig mensen rekening houden met de gebruiksaanwijzing ervan.” Onze tip: 2 gratis breinsessies van onze collega’s van BCL Instituut.

Breinsnack: kennismaking met het brein (21 nov 2023)

Lees meer
Arbo

Instrumentele of sociale aanpak bij re-integratie?

Met verzuimende werknemers krijgt elke werkgever wel eens te maken. Momenteel hebben we in de BV Nederland zelfs het hoogste verzuimpercentage sinds jaren!
 

Lees meer
Ontwikkeling

De wet van Sinterklaas

Sinterklaas, wie kent hem niet?

Maar ken je de wet van Sinterklaas ook?

Lees meer
Werk

Samen van werkstress naar werkplezier

(Ver)binding!

Dit jaar wordt de Week van de Werkstress voor de 10e keer georganiseerd en vindt plaats in de week van 13 tot en met 17 november 2023.

Het thema is (ver)binding, waarbij de focus ligt op arbeidsmarktkrapte, hybride werken en sociale veiligheid. Deze ontwikkelingen hebben invloed op onze professionele sociale relaties. Het hebben van veilige sociale relaties is een belangrijke psychologische basisbehoefte en daarmee een voorwaarde voor werkplezier en mentale werkgezondheid. Nu de stijging van psychisch ...

Lees meer
Ontwikkeling

Teamontwikkeling NAVCO International BV

De SLIM Subsidie: “Een fantastische kans voor elk bedrijf, mits je ervan overtuigd bent dat mensen je belangrijkste kapitaal zijn en daarin bewust wilt investeren."

Lees meer
Ontwikkeling

De kunst en noodzaak van reflecteren

Reflecteren. Misschien is het wel één van de belangrijkste vaardigheden waarover een leidinggevende, manager of bestuurder anno nu moet beschikken. Zeker in tijden waarin complexe vraagstukken in de eigen branche en maatschappij vragen om een nieuwe manier van werken en samenwerken.

Lees meer
Arbo

Tekort bedrijfsartsen, andere aanpak verzuimspreekuur

Een van de uitdagingen is het blijvende (en toenemende) tekort aan bedrijfsartsen, wat kan leiden tot langere wachttijden voor consulten of opvolggesprekken met zieke medewerkers. Thaeles Arbo heeft daarom, naast eigen bedrijfsartsen, een team van casemanagers taakdelegatie.

Lees meer
Werk

De voorziening externe Jobcoach

Het UWV heeft de mogelijkheid om voorzieningen, oftewel hulpmiddelen, toe te kennen aan mensen die (gaan) werken met beperkingen en in de praktijk gaan ervaren hoe dat is.

De inzet van jobcoaches is daarbij een mooie ondersteuning. Externe jobcoaches helpen werknemers (en hun werkgevers) om het werk beter te kunnen uitvoeren.

Lees meer
Arbo

Voor u gelezen:

De Arbo in Bedrijf Special over thuiswerken.

Thuiswerken werd door de coronaperiode zeer breed gemeengoed. We hebben geleerd dat thuiswerken kan! Nu, 3 jaar later, is er door de Arbeidsinspectie onderzoek gedaan naar thuiswerken vanuit 3 perspectieven: werkgevers, leidinggevende en werknemers.

Door Hugo Keijzer, Register arbeidsdeskundige

Lees meer
Ontwikkeling

Leeroverzicht

De arbeidsmarkt verandert snel. Er is vraag naar mensen met de juiste kennis en vaardigheden. Het is belangrijk dat werkenden en werkzoekenden zich blijven ontwikkelen. Het nieuwe online platform "Leeroverzicht" biedt een onafhankelijk en zo compleet mogelijk overzicht van meer dan 70.000 beschikbare opleidingen in Nederland. Je vindt er alle soorten opleidingen: van praktijkleren, trainingen en cursussen tot opleidingen met een wettelijk goedgekeurd diploma. Het gaat om reguliere opleidingen die de overheid betaalt, maar ook om opleidingen van commerciële opleidingsbureaus.

Lees meer
Werk

Verzuim door werkdruk | herken jij de stresssignalen?

Verzuim door werkdruk duurt gemiddeld 38 dagen, maar liefst 2x zo lang als verzuim door andere oorzaken. Alle reden dus om alert te zijn op stresssignalen. Maar wat zijn die signalen?

De belangrijkste 3 zijn piekeren, lusteloosheid en gespannenheid. Deze signalen zijn vaak voorafgaand aan het verzuim aanwezig, maar ze springen niet altijd evenveel in het oog.

Arbo

Lotgenoten gespreksgroep Post Covid: Herkenning, erkenning en een lange adem

Geconfronteerd met de langdurige gevolgen van Covid zoeken de deelnemers aan de lotgenotengroep PostCovid elkaar deze middag weer op.

Sommigen al drie jaar onderweg en door het UWV volledig arbeidsongeschikt beoordeeld. Anderen kunnen heel voorzichtig weer een beetje aan werk denken of zijn juist nog volop zoekend naar herstel. Herstel dat soms erg ver weg lijkt.

Lees meer
Arbo

Arbo: kostenpost of investering?

Investeren in arbo of verzuimbeleid staat bij veel ondernemingen niet op de eerste plaats. Het is immers niet de corebusiness van een organisatie en opbrengsten van dergelijke investeringen zijn lastig meetbaar. Dan maar liever een personeelsfeest, nieuwe laptops of de laatste smartphone voor de medewerkers. Want daar heb je direct plezier van. Medewerkers blij, jij blij. Of toch niet...?

Lees meer
Ontwikkeling

Dossier Duurzame Inzetbaarheid: Hype of hard nodig?

Je kunt geen HR-blog of vakblad openslaan of het gaat erover: duurzame inzetbaarheid. Is het echt ‘the next big thing’ in het vak? “Nee en ja”, zegt Carine van Son, senior adviseur bij Thaeles resoluut. “Het is goed dat het thema op de agenda staat bij een toenemend aantal organisaties, en zeker ook bij individuele medewerkers. Maar tegelijkertijd is ’t ook een containerbegrip, waar van alles en nog wat aan opgehangen wordt, waardoor het nodeloos ingewikkeld en complex gemaakt wordt. Duurzame inzetbaarheid is geen rocket science, een pakket aan interventies is het evenmin. Het begint eigenlijk heel simpel met betrokkenheid en in gesprek gaan."

Lees meer
Arbo

Thaeles Arbo

We hebben er hard aan gewerkt en presenteren nu vol trots Thaeles Arbo. In Thaeles Arbo is onze kennis van vitaliteit en verzuim samengebald in een eigen positionering als gecertificeerde arbodienst onder de vertrouwde vlag van Thaeles.  De uitbreiding van onze activiteiten met arbodienstverlening geeft nog meer inhoud aan onze ambitie om organisaties gezond én vitaal te laten werken. 

Lees meer