SLIM-subsidie: ontwikkel uw medewerkers

Is uw organisatie klaar voor de komende vijf jaar? Sluiten de kennis en vaardigheden van uw medewerkers nog aan bij de koers van uw bedrijf? Maakt u zich weleens zorgen over vergrijzing binnen uw organisatie en de risico’s die hieruit voortvloeien? Bent u nog aantrekkelijk als werkgever in de huidige – dynamische - arbeidsmarkt? Kortom… Heeft u de continuïteit van uw organisatie geborgd voor de toekomst?

De arbeidsmarkt verandert in rap tempo. We moeten met z’n allen langer werken, de bevolking vergrijst, zekerheden vervagen (wie haalt nog een vijfentwintigjarig jubileum?) en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Deze ontwikkelingen dwingen organisaties om flexibel te zijn. Gaat u niet mee met de tijd, dan doet dat meteen iets met uw concurrentiepositie. Door te investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, maakt u het verschil. En dat wordt makkelijker dankzij de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen (kortweg SLIM).

SLIM in een notendop

SLIM is een subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De regeling maakt het u als werkgever makkelijker om te investeren in de ontwikkeling van uw belangrijkste kapitaal: uw medewerkers. Daarmee versterkt u uw medewerkers en uw organisatie.

U mag de subsidiegelden gebruiken voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan een laagdrempelig ontwikkeladvies voor één van uw medewerkers of voor een uitgebreide teamontwikkeling waardoor u de samenwerking binnen een team verbetert. Het uiteindelijke doel is het realiseren van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en continuïteit van uw organisatie.

Uiteraard gelden er een aantal randvoorwaarden:

  • U kunt op twee momenten in 2020 een subsidieaanvraag indienen: van 2 maart t/m 31 maart 2020 (1e aanvraagtijdvak) en van 1 september tot en met 30 september (2e aanvraagtijdvak). Let op: u kunt per tijdvak maar één aanvraag indienen. Elke aanvraag mag wel meerdere activiteiten bevatten.
  • De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 5.000,- en maximaal € 24.999,- per aanvraag. U dient zelf ook mee te investeren. Het subsidiepercentage bedraagt 60% (bij ondernemingen kleiner dan 50 werknemers bedraagt dit 80%).
  • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal twaalf maanden en dient binnen drie maanden na toekenning van de subsidie te starten.
  • Het totale subsidiebudget bedraagt € 29,5 miljoen per jaar.

TIP

Om een aanvraag voor SLIM in te kunnen dienen, heeft u een account nodig. Dit kunt u twee weken voor de start van het eerste tijdvak aanmaken.

Handige links


Wat kan Thaeles voor u betekenen?

Thaeles is, als krachtige HR businesspartner, actief waar mens, werk, ontwikkeling en verandering elkaar raken. Op dit snijvlak werken we met succes aan nieuw perspectieven, passend voor organisaties en medewerkers. Onze adviseurs bieden een verfrissende en vooral ook nuchtere kijk op het functioneren, inzetbaar en betrokken blijven van medewerkers binnen functies, teams en organisaties. Met meer dan 17 jaar ervaring is Thaeles een solide partner voor MKB-bedrijven in Zuidoost-Nederland: groot genoeg om een breed scala aan vraagstukken gedegen in te vullen, klein genoeg om persoonlijk en flexibel met u samen te werken. Bij ons kunt u direct op inhoud schakelen met uw vaste aanspreekpunt en adviseur.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de SLIMregeling voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Yvonne Sanders (telefoon: 06-43795903).

Lees hier het artikel 'Slim ondernemen' in ons nieuwe magazine